Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. Jakuba 4:3-4

Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

 

Pismo Święte mówi o ludziach którzy są przyjacielem Boga, lub wrogiem Boga

 

Pytanie: Czy istnieje trzecia możliwość, to znaczy czy istnieje możliwość aby być tylko znajomym Pana Boga?

 

Apokalipsa 3:14-16, Chrystus mówi:

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

 

Jest to godne uwagi i jest to niezwykłe, że w Piśmie Świętym mamy przedstawione dwie strony medalu, a nie trzy ani cztery. Dlaczego? Bo tak jak medal nie może mieć czterech stron, tak i człowiek stojący przed Panem Bogiem ma najczęściej dwie pozycje do wyboru. Przytoczę tylko niektóre z wielu.

Światło - ciemność. Prawda -kłamstwo. Posłuszeństwo - bunt. Doskonałość - grzech. Zbawienie - wieczne potępienie. Bóg - szatan. Dobro - zło. Wolność - niewola. Niebo - piekło. Życie - śmierć.

Czego naprawdę Pan Bóg oczekuje od człowieka? Chrystus streścił to w jednym zdaniu.

 

Ew. Marka 12:30

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

 

W tym jednym krótkim zdaniu Chrystus powtarza słowo „całym” aż cztery razy. Jeśli coś jest całe, to ile pozostaje jako reszta, do wypełnienia całości? Jeśli coś jest sto procent, to ile procent pozostaje? Zero procent, czy nie? Jeśli jest słowo cały, to nie można go zastąpić słowem – trochę.

 

Jak rozpoznać czy jestem przyjacielem Pana Boga? Tak jak czytaliśmy: …czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? O jaką przyjaźń ze światem tu chodzi? Po prostu, jeśli całym sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem uwielbiasz to co świat oferuje, jeśli kochasz to samouwielbienie,

te samolubne bogactwa, te wszystkie rozkosze świata, jest to znak, że nie kochasz Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

 

Pytaniem było. Czy istnieje trzecia możliwość, to znaczy czy istnieje możliwość. aby być tylko znajomym Pana Boga? Chrystus daje przykład wody. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.

Chrystus daje przykład zimnej, gorącej i letniej wody. Dlaczego przykład wody? Bo każdy z nas może to zrozumieć. Woda gorąca jest dobra do gotowania. Woda zimna bardzo ożywia, gdy jest gorąco. Letnia woda jest nieprzyjemna w ustach, dlatego mówi On wyrzucę cię z moich ust. W innym tłumaczeniu czytamy: wypluję cię z moich ust.

 

Gdy uważnie czytamy Pismo Święte to widzimy, że Pan Bóg szuka przyjaciół a nie znajomych. Pan Bóg szuka ludzi, którzy pragną go pokochać i kochać.

Jak to zrobić i jak spełnić nie musimy się martwić, bo On, Bóg spełni to pragnienie jeśli takie mamy. Nie możemy być znajomym, nie możemy być tylko znajomym Pana Boga, ale możemy i powinniśmy pragnąć być przyjacielem Pana Boga. Bo tak jak jest napisane, albo ktoś jest przyjacielem, albo jest wrogiem Boga.

Jeśli rozumiemy czym jest miłość Boża, jeśli rozumiemy jak dużo uczynił Pan Bóg z miłości dla nas to możemy zrozumieć dlaczego nie można być tylko znajomym Pana Boga.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj