Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 4:2-3

Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 

 

Ludzie chlubią się swoją religią, nie jest to dobra chluba.

 

Pytanie: Jaka jest jedna, jedyna chluba, która jest dobra w oczach Bożych?

 

1 L. do Koryn. 1:27-31

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. 

 

Czasem słyszymy hasła i słyszymy takie okrzyki: “ten człowiek to nasza chluba. To bohater, to chluba naszego narodu. Nasza organizacja to nasza chluba. Nasze dziedzictwo to nasza chluba. Nasza tradycja, to nasza chluba. Nasza siła, to nasza chluba”. Ludzie chlubią się często i chlubią się z różnych powodów. Ludzie chlubią się też swoją religią. Każdy chwali swoją religię, każdy jest dumny ze swojej religii i każdy uważa, że jego religia to ta najlepsza, że jego religia to właśnie ta jedyna wybrana przez Boga. Ludzie chlubią się często i chlubią się z różnych powodów.

A jak Pan Bóg widzi chlubę człowieka? Czytaliśmy: Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Poszerzając to możemy powiedzieć: Jeżeli Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem przez wypełnianie dobrych uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Abraham był człowiekiem Bożym. Abraham był człowiekiem wierzącym, był bohaterem wiary, był przyjacielem Pana Boga. Czy z tych powodów Abraham miał powód do chluby? Napisane jest, że jeżeli miał, to nie przed Bogiem. A co czytaliśmy w następnym wierszu?

Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

 

Uwierzył. Co znaczy uwierzył? Znaczy, że zaufał Abraham Panu Bogu, że zawierzył Abraham Panu Bogu i przez to został usprawiedliwiony z grzechów i przez to stał się przyjacielem Pana Boga. Czytaliśmy też dlaczego tak to Pan Bóg uczynił: by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. By żadne stworzenie nie chlubiło się przed Panem Bogiem. Nie chlubiło się swoją mądrością, swoją świętością i nie chlubiło się swoją dobrocią przed Panem Bogiem.

Aby żadne stworzenie nie chlubiło się swoimi dobrymi uczynkami i nie chlubiło się swoimi zasługami przed Bogiem.

 

Pytaniem było: Jaka jest jedna, jedyna chluba, która jest dobra w oczach Bożych?

Czytaliśmy odpowiedź: Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

 

 

Jak to wygląda na co dzień? Jeśli jest cokolwiek dobrego we mnie, to dzięki Chrystusowi. Jeśli mogę nazywać siebie człowiekiem sprawiedliwym, bo usprawiedliwionym, to dzięki Chrystusowi. Jeśli mogę nazywać siebie człowiekiem odkupionym i zbawionym, to dzięki Chrystusowi. Jeśli mogę nazywać siebie człowiekiem świętym, to dzięki Chrystusowi.

To znaczy, jeśli chcę się chlubić, to mogę się chlubić, ale tylko w Chrystusie mogę się chlubić, tylko z powodu Chrystusa mogę się chlubić. Jeśli chcę się chlubić, to tylko przez Niego mogę się chlubić. Jest to jedna jedyna chluba, którą Pan Bóg uznaje za dobrą chlubę. Jest to jedna, jedyna chluba, która jest dobra

w oczach Bożych?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj