Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efez. 1:7-12

W Nim (Chrystusie) mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

 

Pytanie: Czy ludzie przychodzili do spowiedzi do apostoła Piotra, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

 

Dz. Apost. 2:38-41

Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

 

Księga Dziejów Apostolskich, która jest umieszczona zaraz po czterech ewangeliach pokazuje nam bardzo jasno i wyraźnie w jaki sposób ludzie stają się Chrześcijanami, pokazuje nam jak apostołowie nauczali ludzi i w jaki sposób ludzie otrzymywali odpuszczenie grzechów. Nie tylko pokazuje nam w jaki sposób się to działo, ale też, w jaki sposób - ten prawidłowy sposób odbywa się nauczanie biblijne i w jaki sposób ludzie otrzymują życie wieczne z Panem Bogiem,

tak wtedy jak i teraz.

Należy też pamiętać, że przez pierwsze 400 lat ta właściwa nauka apostołów i właściwe nauczanie było stosowane. Od piątego wieku kiedy zamiast służby w Kościele utworzyła się władza religijna, przez następne ponad tysiąc lat nie stosowano nauki apostolskiej w Kościele, ale wymyślano różne inne ceremonie i obrzędy religijne. Po reformacji kościoła w XVI wieku, część ludzi, szczególnie w Zachodniej Europie powróciła do oryginalnej nauki apostolskiej i nauki biblijnej, druga część pozostała i pozostaje nadal według nauki tradycji religijnej, która jest przeciwna nauce apostolskiej i nauce biblijnej.

 

Powracając do naszego pytania: Czy ludzie przychodzili do spowiedzi do apostoła Piotra, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

 

 

Gdy czytamy uważnie Dzieje Apostolskie, widzimy jak to się odbywało. W tym przypadku apostoł Piotr przemawiał do kilku tysięcy osób. Czytaliśmy przed chwilą o czym apostoł Piotr mówił. I co stało się po jego nauczaniu? Około trzech tysięcy ludzi otrzymało odpuszczenie grzechów. W jaki sposób otrzymali odpuszczenie grzechów? Czytaliśmy, że gdy przyjęli naukę apostoła Piotra. W innych słowach możemy powiedzieć, że ludzie ci uwierzyli w to co mówił apostoł Piotr.

W momencie gdy uwierzyli, otrzymali odpuszczenie grzechów. Od kogo otrzymali odpuszczenie grzechów? Widzimy jasno i wyraźnie, że odpuszczanie, czy darowanie wszystkich grzechów ludzie zawsze otrzymywali od Chrystusa. Co było dodatkowym potwierdzeniem, że ludzie ci uwierzyli, i że otrzymali odpuszczenie wszystkich grzechów? Ludzie ci dali się ochrzcić chrztem przez zanurzenie.

W ten sposób widzimy wyraźnie, że żaden z apostołów nigdy nie wdawał się w wysłuchiwanie ludzkich grzechów. Celem każdego z apostołów, włączając apostoła Piotra było głoszenie Ewangelii zbawienia w Chrystusie. Każdy kto przyjął tę Ewangelię otrzymywał darowanie wszystkich grzechów przez Chrystusa, raz i na zawsze.

 

Czy tamta oryginalna zasada apostolska jest nieaktualna dzisiaj? Tak, w niektórych religiach jest nieaktualna. Niektóre religie uczyniły ją nieaktualną.

Wymyślono inne sposoby, więc tamta oryginalna nauka została unieważniona. Dobrze jednak i należy dziękować za to Panu Bogu, że nadal i dzisiaj są Chrześcijanie, którzy stosują dokładnie tę samą naukę apostolską jaka była stosowana przez apostoła Piotra. Dobrze jest, że są Chrześcijanie, którzy stosują i używają ten sam apostolski sposób, nic nie dodając i nic nie zmieniając.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj