Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izajasza 59:2

Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha.

 

Pytanie: Ilu pośredników dał Pan Bóg, aby człowiek miał dostęp do Boga?

 

1 L. do Tym 2:5

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,

 

Zawsze dużo osób z Polski pragnęło przyjechać i żyć w Ameryce i czasem można było otrzymać azyl. Znam kogoś kto miał sprawę sądową w urzędzie emigracyjnym w Chicago. Było to ponad trzydzieści lat temu i była to sprawa o azyl lub deportację. Sąd emigracyjny jest bardzo podobny do sądu kryminalnego. W sądzie emigracyjnym jest sędzia, jest oskarżyciel i jest adwokat. Najpierw Polak poszedł do sądu bez adwokata. Powiedziano mu, że jego sprawa jest tak poważna, iż bez adwokata nie ma szans i będzie deportowany. Przez znajomych znalazł on człowieka, który mu obiecał wstawić się za nim przed sądem,

bo ma w tym doświadczenie i będzie go to kosztowało tylko 500 dolarów. Gdy przyszedł do sądu z tym specjalistą, pośrednikiem, sędzia zauważył, że to nie jest adwokat i powiedział Polakowi, że sprawa jest poważna i jeśli zależy mu, aby zostać w USA ma znaleźć sobie dobrego adwokata. Sprawa została odłożona, Polak przyszedł z doświadczonym adwokatem i otrzymał pobyt stały w USA.

Jak ta sprawa ma się do pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem? Bardzo dużo ludzi, również Polaków pragnie dostać się do Boga i dostać się do nieba. Wiedzą oni, że w swoim grzesznym stanie nie kwalifikują się tam, bo wymagania są bardzo, bardzo wysokie. Dlatego ludzie ci szukają pośredników.

Szukają ludzi pośredników, aby przez nich dostać się do Boga i dostać się do nieba. Przywódcy religijni wymyślili bardzo dużo pośredników. Imiona ich zapisane są w różnych religijnych księgach i zapisane są corocznie w kalendarzach. Ludzie wybierają sobie tych pośredników, bo tak ich nauczono w naukach religijnych.

 

 

Pan Bóg wiedział o tym, że ludzie będą potrzebowali pośrednika, i że będą szukali pośrednika. Ponieważ Pan Bóg wiedział o tym, Pan Bóg zaplanował to i dał On człowieka pośrednika, jak czytaliśmy: Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,

Niestety ludzie nie znają planu Bożego dla siebie, bo nie znają Biblii, a jednocześnie wiedzą oni, że bez pośrednika nie dostaną się do Boga, dlatego ludzie ci wybierają sobie innych pośredników, na przykład tych z kalendarza na ścianie. I jaki jest wynik takiej sprawy? Bardzo podobny jak w sądzie emigracyjnym gdzie ludzie próbują dostać się do USA.

 

Biblia nazywa Chrystusa jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem i Biblia nazywa Chrystusa adwokatem. Podobnie jak w sądzie emigracyjnym bez dobrego adwokata sprawa pozostania na ziemi amerykańskiej jest bardzo, bardzo trudna lub niemożliwa, tak możliwość wejścia do nowej ziemi i nowego nieba przygotowanego przez Stwórcę jest niemożliwa bez dobrego adwokata. A tym dobrym adwokatem, tym najlepszym adwokatem i tym jedynym pośrednikiem ustanowionym przez Pana Boga jest Jezus Chrystus. Bez pośrednika nie masz szans dotarcia do Pana Boga. Potrzebujesz pośrednika.

Ponieważ jesteś człowiekiem, potrzebujesz człowieka pośrednika. Pan Bóg to przewidział i dał najlepszego człowieka pośrednika i jak czytaliśmy, tym jednym jedynym pośrednikiem, tak w modlitwie, jak i w relacji duchowej z Panem Bogiem jest pośrednik człowiek – Jezus Chrystus.

 

Polak, który znalazł się w sądzie emigracyjnym, aby otrzymać prawo pobytu na ziemi amerykańskiej, myślał najpierw, że załatwi to bez adwokata. Powiedziano mu, że dla jego dobra powinien mieć adwokata. Znalazł taniego pośrednika i miał nadzieję, że to pomoże. Nie pomogło, sędzia powiedział mu aby przyszedł z dobrym adwokatem. Posłuchał, uczynił tak i został na ziemi amerykańskiej. Podobnie jest z otrzymaniem obywatelstwa w królestwie Bożym. Większość ludzi nie wie, albo ignoruje fakt, że potrzebują pośrednika, że potrzebują adwokata. Gdy nawet poznali już, że potrzebują pośrednika, wybierają sobie taniego pośrednika, na przykład z kalendarza. Nie łudźmy się, nie przejdzie. Nie bądź naiwny, nie masz szans. Nie masz szans tak długo dopóki nie przyjdziesz i nie wybierzesz tego pośrednika i nie wybierzesz tego adwokata, którego wybrał i którego dał sam wielki Pan i wielki Bóg.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj