Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 3:23 Gdyż wszyscy (ludzie) zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,

 

Pytanie: W jaki sposób człowiek grzeszny staje się świętym w oczach Bożych?

 

1 L. do Kor 6:9-11

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. 

 

Najpierw może odpowiedzmy na pytanie dlaczego człowiek jest grzesznikiem? Czy jest grzesznikiem dlatego,

że grzeszy, czy jest grzesznikiem dlatego, że urodził się grzesznikiem? Aby na to odpowiedzieć należy sięgnąć do początku historii człowieka.

Adam został stworzony jako bezgrzeszny. Adam został stworzony na podobieństwo Boże. Adam został stworzony tak czysty jak czysty jest sam Bóg i Stwórca. Otrzymał on od Boga całą ziemię w swoje posiadanie. Ale gdy Adam posłuchał rady szatana, i kiedy oddał ziemię w ręce szatana, szatan stał się panem i bogiem planety ziemi. Adam stał się grzeszny, bo niewierny Bogu i czytamy, że: Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Ks. Rodz 5:3)

 

Syn Adama Set, urodził się, ale już nie na podobieństwo Boże, ale urodził się na podobieństwo Adama. Syn Adama urodził się podobny do Adama jako jego obraz, jako obraz grzesznego, czyli nieposłusznego Adama. Syn Adama urodził się jako człowiek grzeszny i przyszedł na ziemię, której bogiem jest szatan. Jeżeli syn Adama urodził się jako człowiek grzeszny, czy syn Adama mógł nie grzeszyć? Syn Adama musiał grzeszyć, bo urodził się jako grzesznik.

Syn Adama urodził się skarzony grzechem. Syn Adama urodził się jako ten, który odziedziczył grzech po swoim ojcu. W ten sposób syn Adama urodził się jako syn umarły duchowo. Syn Adama urodził się jako człowiek nieposłuszny. Gdyby syn Adama nawet udawał, że jest bezgrzeszny, np. przez swoje dobre uczynki, był on nadal grzeszny i jego uczynki były grzeszne, czyli martwe przed Bogiem.

 

 

Dlaczego pies szczeka? Bo urodził się jako pies do szczekania. Dlaczego ptak fruwa? Bo narodził się jako ptak do fruwania. W ten sam sposób, dlaczego człowiek grzeszy? Bo urodził się jako człowiek grzeszny. Człowiek rodząc sie jako grzeszny - taki człowiek nie może nie grzeszyć. Niezależnie jaką ilością święconej wody zostanie pokropiony, niezależnie jakie magiczne znaki zostaną nad nim wykonane, człowiek ten jest nadal nieposłuszny, człowiek ten jest grzeszny. Taki człowiek musi grzeszyć. Człowiek rodzi się grzeszny, człowiek rodzi się niesprawiedliwy.

 

W Psalmie 51:7 czytamy: Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

A co czytamy w 1 Kor 6:9-11?

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. 

 

Wiersze 9 i 10 podają nam listę grzechów – listę niektórych grzechów, grzechów które dyskwalifikują człowieka, aby znalazł się w królestwie Bożym. Wiersz jedenasty mówi, że niektórzy z was byli tego rodzaju grzesznikami, ale teraz są ludźmi świętymi.

Wiersz 11-ty nie tylko mówi skąd biorą się ludzie święci, ale wyjaśnia też w jaki sposób ludzie grzeszni stają się ludźmi świętymi. Lecz zostaliście obmyci, ( z wszystkich grzechów) uświęceni -to znaczy staliście się świętymi i usprawiedliwieni (staliście się sprawiedliwymi w oczach Bożych).

Wiersz 11-ty nie tylko mówi skąd biorą się ludzie święci, nie tylko wyjaśnia w jaki sposób ludzie grzeszni stają się ludźmi świętymi, ale pokazuje nam z jakiego powodu ludzie grzeszni stają się ludźmi świętymi i kto zamienia człowieka grzesznego na człowieka świętego. Z jakiego powodu ludzie grzeszni stają się ludźmi świętymi? Z powodu imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jaką mocą się to dzieje? Oczywiście mocą i przez Ducha Boga naszego. Czyja jest tu zasługa, że człowiek grzeszny staje się człowiekiem świętym? Czy to zasługa człowieka, bo ten człowiek zasłużył sobie na to przez swoje dobre uczynki? Nie. Nigdy. Wszystko to dzieje się przez zasługę Jezusa Chrystusa.

 

 

I ta zamiana człowieka grzesznego na człowieka świętego dzieje się w jednym momencie. Dzieje się to w tym momencie gdy człowiek uzna i wyzna, że Jezus Chrystus jest jego Panem i uwierzy w to. Jest to właśnie to co Pismo Święte nazywa nowym narodzeniem człowieka. Chrystus kocha Cię takiego jakim jesteś. Ale Chrystus kocha Cię tak bardzo, że nie chce abyś umarł/a jako człowiek grzeszny.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj