Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izajasza 53:1-6

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

 

Pytanie: Czy wszystkie księgi Starego Testamentu mówią o Chrystusie?

 

Ew. Jana 5:39-40

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.

 

Przed chwilą czytaliśmy fragment z Księgi Izajasza, która mówi o Chrystusie. Cały 53-ci rozdział Księgi Izajasza mówi o Chrystusie. Więcej, cała Księga Izajasza mówi o Chrystusie. Zwróćmy uwagę, gdy Chrystus mówił te słowa: Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo... Czy wtedy istniał Nowy Testament? Nie. Więc słowa Chrystusa przytoczone przed chwilą dotyczyły Starego Testamentu.

Inaczej mówiąc, Chrystus informował ludzi: Badacie Pisma, Starego Testamentu ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo...

 

Gdy uważnie czytamy Stary Testament, najwięcej informacji o Chrystusie znajdujemy w Księdze Izajasza i w Psalmach. Czy znajdujemy tam takie słowa jak Jezus, czy napisane tam jest Jezus Chrystus? Nie. Nie ma tam takich słów. Jest tam dużo słów takich jak Zbawiciel, Wybawiciel, Pan, Baranek, Pomazaniec Boży, Syn Boży.

Oprócz nazw czy imion w Starym Testamencie znajdujemy bardzo dużo sytuacji obrazujących i pokazujących Chrystusa. W Starym Testamencie spotykamy bardzo dużo osób, których życie, doświadczenia i drogi życiowe pokazują nam Chrystusa. Wśród takich osób jest Abraham, Józef syn Jakuba, Dawid, Salomon, Jozue, Hiob i inni.

 

Już na początku Starego Testamentu, w trzeciej księdze, rozdziale 15-tym Pismo Święte kieruje nasze oczy na Chrystusa. A czytamy tam: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To słowa „ono zmiażdży ci głowę” mówią właśnie o Chrystusie.

Pytaniem było: Czy wszystkie księgi Starego Testamentu mówią o Chrystusie? Tak, wszystkie księgi Starego Testamentu mówią o Chrystusie.

Jest to jeszcze jeden powód, jest to jeszcze jeden ważny powód, aby czytać i aby również poznawać Stary Testament.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj