Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. Kor 6:9-10

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

 

Pytanie: Jak otrzymać rozgrzeszenie raz na zawsze z grzechu cudzołóstwa?

 

1 L. do Kor 6:11

A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Wśród nas Polaków przyjeżdżających z Polski do USA, aby pomóc sobie lub rodzinie finansowo znamy określenie, „Chicagowskie małżeństwa.” Ludzie, którzy przyjeżdżają z Polski kojarzą się tutaj w pary, mężczyzna z kobietą, mieszkają i żyją, jak małżeństwa. Żyją w grzechu cudzołóstwa. Dużo z tych ludzi, dużo z tych par chodzi razem do kościoła w niedzielę. Co Pismo Święte mówi o takich ludziach?

Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,… nie odziedziczą królestwa Bożego.

Co to znaczy w najprostszych słowach? Jeśli mężczyzna, jeśli kobieta żyje w takim związku, żyje w grzechu cudzołóstwa i umrze dzisiaj, umrze w takim grzechu, według Pisma Świętego, według słów Chrystusa, osoba ta idzie na wieczne potępienie.

 

 

W audycji Wiara i Wolność było bardzo dużo świadectw ludzi, Polaków, którzy mówili i mówią jak Chrystus uwolnił ich od alkoholu i jak ich uwolnił od innych kajdan, również od kajdan seksualnych. W jaki sposób Chrystus to uczynił? Dokładnie tak samo jak czynił to dwa tysiące lat temu gdy chodził po ziemi.

Napisane jest, że (Hebr. 13:8) Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj, ten sam i na wieki. Jezus Chrystus ten sam, Jezus Chrystus taki sam, jakim był zawsze, nie zmienił się. To co czynił dwa tysiące lat temu czyni i dzisiaj. W każdej godzinie, również i dzisiaj ten sam Chrystus gdzieś na ziemi uwalnia człowieka od kajdan, od zniewolenia, od grzechu. Ten sam Chrystus uwalnia i dzisiaj od grzechów cudzołóstwa.

 

W Ew. Jana 8:4-5, plus 10-11 czytamy o spotkaniu Jezusa z kobietą, która żyła w grzechu cudzołóstwa.

Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?

Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

 

Co tu widzimy? Chrystus nie potępił tej kobiety, Chrystus powiedział: Ja ciebie nie potępiam. Ale Chrystus na tym nie skończył, jeszcze coś dodał: - Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Jeśli przyjdziesz do Chrystusa, jeśli spotkasz Chrystusa i staniesz przed Nim ze swoim grzechem, On cię nie potępi. To dobra wiadomość, to bardzo dobra wiadomość, ale ta dobra wiadomość zawiera ważny dodatek. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe w związkach gdzie ludzie tak bardzo zżyli się ze sobą.? Czy jest to możliwe kiedy ludzie się kochają? Tak, jeśli spotkasz żywego Chrystusa i otrzymasz od Niego darowanie, również otrzymasz od Niego siłę, aby już więcej tego nie czynić.

 

 

Przed chwilą czytaliśmy, że ci którzy żyją w grzechu cudzołóstwa nie otrzymają królestwa Bożego. Ale czytaliśmy również, że: takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Co tu znajdujemy?

Byliście, ale już nie jesteście. Byliście w grzechu cudzołóstwa, ale już nie jesteście w grzechu cudzołóstwa. Byliście ludźmi potępionymi i oddzielonymi od królestwa Bożego, ale już nie jesteście potępieni i oddzieleni od Boga. Nie tylko, że nie jesteście już potępionymi, ale: zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

Co się wydarzyło? Do kogo te słowa są kierowane? Słowa te kierowane są do ludzi, którzy żyli w grzechu cudzołóstwa, a których Chrystus uwolnił z niewoli grzechu cudzołóstwa i uczynił ich świętymi. To nie pomyłka w druku, człowiek żyjący w grzechu cudzołóstwa, który przyjdzie do Chrystusa i zostaje uwolniony z kajdan grzechu staje się świętym w oczach Bożych. Tak mówi słowo Boże, które czytaliśmy przed chwilą. Chrystus uwolnił i nadal uwalnia ludzi z grzechu cudzołóstwa. Nie tylko uwolnił, ale obmył z grzechu potępienia. Nie tylko obmył z grzechu, ale uświęcił - uczynił ich świętymi.

Chrystus ich usprawiedliwił - uczynił ich sprawiedliwymi przed Bogiem. Jak to się stało?

 

W Ks. Joela 3:5 czytamy:

Każdy jednak, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony

 

W Rzym 10:13, czytamy:

Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

Zauważmy, są tu dwa zwroty: będzie wybawiony i będzie zbawiony. Możemy powiedzieć: Będzie wybawiony od niewoli grzechu cudzołóstwa i będzie wybawiony od wiecznego potępienia.

Zobaczmy jeszcze jedną ważną rzecz. Napisane jest: Każdy (jednak), kto będzie wzywał imienia Pana. Słowo każdy jest tu bardzo ważne. Nie napisane jest, że tylko ludzie dobrzy, gdy będą wzywać imienia Pana, że tylko ludzie święci, gdy będą wzywać imienia Pana, ale KAŻDY! Nie ma tu segregacji rasowej, ani innej segregacji, ale każdy ma tu szansę, wielką szansę. I to jest wielkie i to jest piękne.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj