Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Psalm 27:3

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał. 

 

Pytanie: Ile trzeba wiary i jak bardzo trzeba ufać Chrystusowi, aby gdy wszystko usuwa się po nogami nadal wiedzieć, że On mnie kocha? Kto ma taką wiarę?

 

L. do Rzymian 8:36-39

Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

 

Nie słychać słów, nie słychać mowy, a jednak powinniśmy wierzyć. Czy to jest łatwo? Przede wszystkim pamiętajmy, że każdy w coś wierzy. Nawet ten kto mówi, że w nic nie wierzy, też w coś wierzy. A jeśli każdy w coś wierzy, to tylko chodzi o to, aby nasza wiara skierowana była pod właściwy adres, aby skierowana była na odpowiednią osobę. Chrystus, gdy utwierdzał ludzi dlaczego mają czynić coś, powtarzał: napisane jest! napisane jest!

Chrystus powiedział też, że wszystko co on czyni, czyni dlatego, aby wypełniło się pismo. Aby wypełniło się to co napisane jest.

Jeśli ktokolwiek z nas pragnie, aby wola Boża wypełniła się w naszym życiu, należy czytać co napisane jest. A co między innymi napisane jest?

 

Ps 27:10

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.

 

Jan. 14:18

Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

 

Jan. 14:2

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.

 

Rz 8:1

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.

 

Pytaniem było: Ile trzeba wiary i jak bardzo trzeba ufać Chrystusowi, aby gdy wszystko usuwa się po nogami nadal wiedzieć, że On mnie kocha?

Kto ma taką wiarę? Odpowiedzią jest: Ten kto wierzy w to co napisane jest. Ten kto ufa temu co napisane jest. Kto ma taką wiarę? Ten kto nie zwątpi w to co napisane jest.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj