Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Micheasza 3:11

Książęta jego sądzą za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana, mówiąc: Czyż Pan nie jest wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście.

 

Pytanie: Czy odprawianie modlitwy za pieniądze jest zgodne z nauką Bożą, czy jest zgodne z wolą Bożą?

 

Dz. Apost. 8:18-20

Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 

 

Światem rządzi pieniądz. Rządzi tak bardzo iż wielka ilość ludzi jest przekonana, że za pieniądze można kupić wszystko. Tak, wszystko. Nawet zbawienie i życie wieczne. Dlatego ludzie płacą wielkie pieniądze, między innymi za modlitwy za dusze zmarłych. Stwórca uczynił kiedyś człowieka na swoje podobieństwo, a co czyni teraz człowiek? Człowiek czyni sobie boga na swoje podobieństwo. To znaczy, jeśli za forsę mogę załatwić sprawy z adwokatem, lekarzem, nauczycielem, to dlaczego nie miałbym za forsę załatwiać sprawy z Bogiem? Przecież Bóg jest podobny do mnie. Czym więcej zapłacę tym większa szansa na pomyślne załatwienie sprawy.

Właśnie tak samo myślał Szymon, który spotkał apostołów. Spodobało mu się to co oni czynili i zaproponował dobrze im zapłacić, aby i on mógł skorzystać z mocy Bożej. Zamiast błogosławieństwa, co usłyszał od apostoła Piotra? Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą. Czy brzmi to jak błogosławieństwo? Raczej jak przekleństwo. Następnie apostoł Piotr dodał: ... sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Tak sądził Szymon i tak sądzi miliony ludzi dzisiaj.

 

 

Ludzie wierzą i są przekonani, że za pieniądze mogą otrzymać zbawienie i życie wieczne z Bogiem. Zbawienie to dar Boży, życie wieczne z Bogiem to dar Boży. I niestety, daru Bożego nie da się kupić za żadne pieniądze. Co więcej, jest to ubliżające wobec Pana Boga. Bo jeśli zbawienie dla siebie lub swojej rodziny możesz załatwić za pieniądze, to Pan Bóg popełnił wielki błąd posyłając swojego Syna na krzyż. To Pan Bóg popełnił wielką pomyłkę ofiarując swojego najbardziej ukochanego syna. Chrystus cierpiał i umarł niepotrzebnie. Chrystus umarł nie tylko w hańbie twojego grzechu, ale również umarł w hańbie twojej ignorancji. W ten sposób płacąc pieniądze za modlitwę, czy płacąc pieniądze za wykupienie człowiekowi nieba, hańbisz Chrystusa po raz drugi, całkowicie ignorując Boży plan zbawienia człowieka i ignorując Chrystusa.

 

 

Czy rozumiesz teraz dlaczego apostoł Piotr wypowiedział słowa przekleństwa wobec człowieka, który proponował mu pieniądze za załatwienie sprawy z Bogiem? Czy rozumiesz teraz dlaczego apostoł Piotr wypowiedział słowa przekleństwa wobec człowieka, który proponował mu pieniądze za kupienie tego co jest darem Bożym? Szymon zrozumiał swój wielki błąd i jak czytamy w wierszu 24-tym. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.

Szymon nie tylko zrozumiał swój wielki błąd, ale Szymon przestraszył się i prosił o modlitwę, teraz już bez oferowania pieniędzy za to, aby zamiast błogosławieństwa nie spotkało go Boże przekleństwo.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj