Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 13:36

Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i został złożony u boku swych przodków, i uległ skażeniu.

 

Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach śmierci: zasnął i umarł.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między ludźmi, o których pisze: zasnęli a tymi, o których napisane jest: umarli?

 

Ew. Jana 11:10-14

Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział (Chrystus), a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, 

 

Uczniowie pytali, Chrystus wyjaśniał. Uczniowie pytali, pytali, Jezus wyjaśniał, wyjaśniał. Tak było również z pytaniem na temat zasnął a umarł. Zasnął czy umarł? Gdyby zadać to pytanie pięcioletniemu dziecku, które nie studiowało teologii, gdyby zapytać dziecko, jaka jest różnica gdy mówimy, że człowiek zasnął a gdy mówimy, że człowiek umarł, najprawdopodobniej dziecko odpowie, że gdy zasnął, to się obudzi. Gdy leży, bo zasnął, to powstanie.

Jeżeli umarł to już nie ma szans na powstanie.

Pismo Święte używa dwóch określeń co do odejścia człowieka z ziemi. Jedno określenie, to zasnął, a drugie określenie, to umarł.

 

 

Dla przykładu, apostoł Paweł tak pisze w 1 Kor. 15:17-18

a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli.

 

Co tu znajdujemy? Znajdujemy ważne określenie: zasnęli w Chrystusie. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Co to znaczy? Jeśli używamy określenia, że człowiek zasnął, powinno to być zawsze połączone z Chrystusem. Zasnął w Chrystusie. Gdybyśmy powiedzieli, że człowiek zasnął bez Chrystusa, albo zasnął poza Chrystusem, to błąd.

Inaczej mówiąc, ludzie którzy odchodzą z tego świata i przed odejściem nie złożyli całego swojego zaufania w Chrystusie, powinno się mówić o nich, że umarli. Natomiast ci, którzy przed odejściem z tej ziemi złożyli całe swoje zaufanie jedynie w Chrystusie, powinno się o nich mówić, że zasnęli. Zasnęli oni chwilowo, aby powstać do wiecznego życia z Chrystusem. Zasnęli w Chrystusie.

 

W Łuk. 9:57-60, Chrystus daje nam jeszcze jeden przykład:

Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego (Chrystusa): Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. 

 

Niech umarli grzebią umarłych. To znaczy, jeśli twój ojciec odszedł z tego świata bez złożenia całego zaufania we mnie, w Chrystusie, to teraz za późno na to, abyś się nim zajmował. Zostaw swojego ojca, niech się nim zajmą ci co tak umierają jak i on umarł. Ci którzy umierają poza Chrystusem.

Słowa te brzmią dosyć nieprzyjemnie, ale taka jest rzeczywistość.

 

W Psalmie 13:4, czytamy rodzaj modlitwy:

Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,

 

Gdy dodamy do tej modlitwy to co poznajemy w Nowym Testamencie, wtedy możemy modlić się: Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, ale bym zasnął w Chrystusie!

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj