Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Izajasza 53:1-6

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.

 

Pytanie: Czy tam na krzyżu Pan Bóg pokazał swoje okrucieństwo, czy miłosierdzie i łaskę?

 

L. do Efezjan 2:3-5

Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

 

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od tego jaką postawę przyjmiesz wobec grzechu. Jeśli postawę pobłażliwą, to może zobaczysz tylko łaskę. Jeśli przyjmiesz postawę odpowiednią do tego co czytaliśmy z Księgi Izajasza i Listu do Efezjan, wtedy zobaczysz więcej niż łaskę. Zobaczysz okrucieństwo Boże wobec grzechu, zobaczysz miłosierdzie i łaskę, a na końcu może zobaczysz sprawiedliwość Bożą.

 

 

Popatrzmy przez chwilę na sprawiedliwość. Co to znaczy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy? Aby to lepiej zilustrować, skorzystamy z opowiadania o tym co zdarzyło się w jednym ze szczepów indiańskich. Od kilku miesięcy ginęły kury. Przywódca szczepu wydał polecenie, że gdy złodziej zostanie wykryty, otrzyma 30 bardzo bolesnych batów. Po kilku tygodniach odkryto kto kradnie kury. Przygotowano miejsce do wykonania kary. Wszyscy oczekiwali pilnie. aby zobaczyć złodzieja. Gdy przyprowadzono człowieka, tak zgromadzeni jak i wódz szczepu zobaczyli, że to jest matka wodza szczepu. Nastąpiło wielkie poruszenie.

Co zdarzy się teraz? Gdy wszystko było przygotowane do biczowania, wódz szczepu podniósł rękę na znak, aby poczekali z biczowaniem. Powstał on, stanął z tyłu za matka, objął ja ramionami i kazał wykonać trzydzieści biczów na jego plecy. Przywódca szczepu okazał się sprawiedliwym. Najpierw kazał ukarać przestępcę, a jednocześnie sam wziął na siebie cierpienie za przestępstwo jego matki. Podobnie jest ze sprawiedliwością Bożą.

 

Czy tam na krzyżu Pan Bóg pokazał swoje okrucieństwo? Tak. Widzimy tam okrucieństwo Boże wobec grzechu i wobec grzesznika. Gdyby Pan Bóg nie był okrutny dla grzechu, nie byłby Bogiem sprawiedliwym. Zaraz za grzechem kroczy ból. Pan Bóg nie ma pobłażliwości dla grzechu i dlatego zaraz za grzechem kroczy ból. Kroczy okrutny ból.

Czy tam na krzyżu Pan Bóg pokazał swoje miłosierdzie i laskę? Miłosierdzie i łaskę też. Każdy człowiek zasługuje na potępienie z powodu grzechu.

Jeśli ktokolwiek z ludzi przez zaufanie Chrystusowi nie otrzyma potępienia, będzie to Boże miłosierdzie.

Nikt z ludzi na świecie nigdy nie zasłużył i nie zasługuje na życie wieczne z Bogiem. Jeśli ktokolwiek z ludzi przez złożenie swojego zaufania w Chrystusie otrzyma życie wieczne z Chrystusem, będzie to Boża łaska. W ten sposób widzimy, że tam na krzyżu Pan Bóg pokazał swoje okrucieństwo dla grzechu, swoje miłosierdzie i łaskę, jak również pokazał swoja sprawiedliwość.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj