Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 20:4-5

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 

 

Pytanie: Jak to przekleństwo przechodzące z pokolenia na pokolenie usunąć z twojego życia?

 

L. do Galacjan 3:13

Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -

 

Czasem widzimy rodzinę i zastanawiamy się dlaczego tyle zła dzieje się w tej rodzinie. Dziadek był alkoholikiem, syn był alkoholikiem, wnuk jest alkoholikiem.

W innej rodzinie ciągle ktoś umiera, niezależnie od wieku, tragedia za tragedią. W jeszcze innej rodzinie bieda z pokolenia na pokolenie i jakby nikt nie mógł tego zmienić. Ludzie ci pracują bardzo ciężko, ale nadal jest bieda. Wszyscy patrzą na to i mówią: „jakby jakieś przekleństwo było nad tymi ludźmi”.

Ludzie widzą przekleństwo, ale są bezradni i bezsilni, aby to zmienić. Niektórzy mówią: „tak u nas było z dziada pradziada i ja tak będę żył”. Dobrze jest trzymać tradycję rodzinną, ale dobrą tradycję rodzinną. Często jednak ta tradycja rodzinna jest przekleństwem w rodzinie.

 

 

Pan Bóg, gdy dawał człowiekowi Prawo, i gdy dał człowiekowi Prawo i przykazania, powtarzał i mówił kiedy będzie błogosławieństwo i kiedy będzie przekleństwo. Przekleństwo to ma trwać do trzeciego, a nawet czwartego pokolenia.

 

 

W Ks. Powtórzonego Prawa 30:19, czytamy:

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo,

 

Nikt z nas nie chce żyć i umierać pod przekleństwem. Szczególnie pod przekleństwem, które zaczęło się z dziada, pradziada. Czy jest sposób, aby takie przekleństwo złamać, aby je usunąć z życia? Często słyszymy nauczanie, że „Chrystus umarł za twoje grzechy.” Ludzie tego słuchają i gdy słuchają to wiele razy, ich uszy i serce stają się jakby już niewrażliwe na te słowa. Inni słuchają tego i któregoś dnia zaczynają wierzyć w to. Ale tak mało słyszymy, że Chrystus, gdy umarł wziął na siebie każde przekleństwo nad człowiekiem. Każde, znaczy że również i te przekleństwa, które zaczęły się nawet trzy pokolenia wcześniej. Tak jak czytaliśmy przed chwilą: Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie –

Wygląda to bardzo pięknie i prosto. Ale ludzie, mimo że to czytają, nadal żyją pod przekleństwem. Dlaczego? Czasem coś słuchamy, lub czytamy, ale tak płytko, że Słowo Boże nie działa w naszym życiu z mocą? Czasem słuchamy, lub czytamy Słowo Boże, ale tak płytko, że to Słowo, mimo że działa z mocą w innych ludziach, nie działa w naszym.

 

 

Następną przeszkodą jest brak wiary. Gdy czytam, lub słyszę co Chrystus uczynił za mnie i dla mnie i przyjmuję to z wiarą, korzystając z autorytetu Chrystusa, mam prawo złamać to przekleństwo nade mną lub nad moją rodziną. Skąd o tym wiem i w jaki sposób? Bo napisane jest w L. do Rzymian 8:1, Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Tak, teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia i nie ma już przekleństwa. Ale trzeba to przyjąć i trzeba w te słowa uwierzyć i wierzyć. Trzeba się uchwycić tych słów swoją wiarą.

 

 

I jeszcze jeden ważny warunek. Przestań czynić to co sprowadza przekleństwo Boże. Pan Bóg mówi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Co to znaczy? Nie możesz oczekiwać błogosławieństwa Bożego, nawet gdy Chrystus umarł i wziął przekleństwo na siebie, jeżeli nadal modlisz się do figur i modlisz się do obrazów.

 

 

Temat ten jest bardziej obszerny niż a można było go przedstawić w paru minutach, dlatego jeśli chcesz poznać więcej na ten temat, napisz, możesz otrzymać więcej informacji.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj