Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 3:10-12

...jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

 

Pytanie: Gdyby Chrystus się nie narodził i nie umarł, gdzie wszyscy ludzie zakończyli by swoją wieczność?

 

Apokalipsa 20:12-15

I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. 

 

Od dziecka do późnej starości ludzie patrzą na nasze uczynki. Od dziecka do późnej starości ludzie oceniają nasze uczynki. Według takiej oceny rodzice mówią dzieciom: „jesteś dobrym dzieckiem” albo „jesteś złym dzieckiem”. Według takiej oceny w pracy słyszymy: „to dobry pracownik”, „to zły pracownik”.

Wszystkie religie świata przypominają ludziom o dobrych uczynkach i o złych uczynkach. Cale życie słyszymy: dobre uczynki, lub złe uczynki.

 

Ponieważ sprawa uczynków jest tak dominująca popatrzmy jak to widzi Pan Bóg. Napisane jest, że Pan Bóg patrzy na serce człowieka, z którego pochodzą dobre lub złe uczynki. Gdy czytamy Pismo Święte, widzimy, że ludzie na sądzie ostatecznym są sądzeni za ich uczynki. Nawet ludzie, którzy nie czytają Pisma Świętego mówią, że na sądzie ostatecznym ludzie będą sądzeni za ich uczynki. Mimo, że to jest prawda, nie jest to pełna i nie jest to kompletna wiadomość. Zobaczmy jak to wygląda według Pisma Świętego.

 

Przed chwila czytaliśmy: I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. Co zatem jest zapisane w księgach? Tak jak czytaliśmy: Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie masz ani jednego. Jeżeli uważnie czytamy co napisane jest w księgach,

to widzimy, że nie ma jednego człowieka na ziemi co dobrze czyni. Inaczej mówiąc, nie ma na ziemi jednego człowieka, (i nigdy nie było) który za swoje dobre uczynki kwalifikuje się do nieba. Dlaczego się nie kwalifikuje? Znowu z tego samego powodu. Bo nie ma takiego, co dobrze czyni, nie masz ani jednego.

Ktoś może zaprotestować i powie: „ja znam ludzi dobrych, ja znam ludzi świętych, którzy zasługują na niebo za swoje dobre uczynki”.

Tak twierdzą niektórzy ludzie, tak twierdzą religie, dlatego tu musisz podjąć decyzje, czy wierzysz w to co zapisane w księgach, lub wierzysz w to co mówią ludzie.

Mimo, że takie wyjaśnienie można by uznać za wystarczające, zróbmy jeden krok dalej.

 

W Ew. Jana 5:24, czytamy słowa Chrystusa:

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Co tu znajdujemy? Czytamy tu, że nie wszyscy ludzie pójdą na sąd ostateczny. Którzy ludzie nie pójdą na sąd ostateczny?

Chrystus mówi: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd…Inaczej mówiąc: każdy człowiek, który pójdzie na sąd ostateczny otrzyma wyrok potępienia.

Pytaniem było: Gdyby Chrystus się nie narodził i nie umarł, gdzie wszyscy ludzie zakończyli by swoją wieczność? Na podstawie tego co czytamy w księgach Pisma Świętego, wszyscy ludzie zakończyli by swoja wieczność w piekle. Dlaczego? Bo na sądzie ostatecznym każdy człowiek zostanie osądzony według swoich uczynków, a jednocześnie, jak czytamy: wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie masz ani jednego.

Według tego co czytamy w księgach Pisma Świętego, dylematem każdego człowieka nie jest i nie powinno być „czy moje uczynki będą wystarczająco dobre na sądzie ostatecznym”, ale pytaniem każdego powinno być - „czy pójdę na sąd ostateczny, czy nie pójdę”? Dopóki nie znajdziesz prawidłowej odpowiedzi na to najważniejsze pytanie, inne pytania i inne odpowiedzi są bez znaczenia.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj