Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Tesalon. 4:16-17

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami! 

 

Zostaną zabrani z ziemi wszyscy ci, którzy należą do Chrystusa.

 

Pytanie: Którzy ludzie nie zostaną zabrani?

 

L. do Rzymian 8:9

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

 

W Piśmie Świętym znajdujemy takie określenia jak żyjący w Chrystusie, mający ducha Chrystusowego, usprawiedliwieni w Chrystusie, błogosławieni w Chrystusie, współpracownicy w Chrystusie, wolni w Chrystusie, kochający w Chrystusie, pojednani w Chrystusie, pozostający w Chrystusie, umarli w Chrystusie, życie wieczne w Chrystusie… Może zapyta ktoś: dlaczego to wszystko musi być w Chrystusie? Z jednego ważnego powodu. Bo poza Chrystusem jest tylko ciemność, beznadziejność i przepaść bez dna. Jak czytamy: sam Pan Jezus Chrystus przyjdzie aby zabrać swoich, najpierw tych, którzy zmarli w Chrystusie, albo inaczej, którzy zasnęli w Chrystusie. Zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. A następnie Chrystus zabierze tych, którzy żyją na ziemi.

Tych, którzy żyją na ziemi w Chrystusie. Ci żyjący na ziemi zostaną w jednej sekundzie porwani i uniesieni, aby tam, wśród obłoków spotkać swojego Pana, którego kochają i na przyjście Chrystusa czekają. Po co zostaną porwani? Aby być już zawsze ze swoim drogim, ukochanym Zbawicielem.

 

 

Pytaniem było: Którzy ludzie nie zostaną zabrani? Oczywiście ci wszyscy, którzy do Chrystusa nie należą i nie oczekują Jego przyjścia. Ci nie zabrani z ziemi pójdą później na sąd. Sąd ostateczny. Bolesna to wiadomość, ale tak to przedstawia nam Chrystus w Księdze Apokalipsy, lub Księdze Objawienia, ostatniej księdze Biblii. Bo jak czytamy w Ew. ap. Jana 5:24. na Sąd ostateczny pójdą tylko ludzie, którzy nie należą do Chrystusa.

Oczywiste jest, że gdy część ludzi w jednej sekundzie zniknie z ziemi, na ziemi będzie wielki chaos i wielkie spustoszenie. Samochody na autostradach, te których kierowcy zostaną porwani i uniesieni będą przyczyną wielkiego globalnego karambolu. Samoloty, których piloci zostaną zabrani będą spadać na ziemie jak kamienie. Nawet trudno sobie wyobrazić jak wielkie zamieszanie na ziemi spowoduje to wydarzenie.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj