Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

2 L. Tymot. 3:16-17

Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

 

Pytanie: Jaka powinna być nauka Boża? Czy tylko mówieniem jak dobry jest Bóg?

 

2 L. do Tymot. 4:1-2

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

 

Gdy mówimy o Panu i Bogu, że jest Bogiem niszczącym, lub ogniem pochłaniającym, to nie mówimy całej prawdy. Gdy głosimy, że Stwórca jest sprawiedliwy, to nie mówimy całej prawdy. Gdy mówimy tylko, że Bóg jest miłością, to nie mówimy całej prawdy. Bo jest On tym wszystkim jednocześnie.

Nie można tego dzielić, rozdzielić, oddzielić. Jeżeli będziemy mówić jedynie, że Pan Bóg jest niszczący i karzący każdy grzech, to słuchający, którzy doświadczyli w swoim życiu dużo bólu, cierpienia, niesprawiedliwości nie chcą poznać takiego Boga, bo oni pragną szukać Boga, który jest troskliwym, kochającym.

 

 

Jeżeli będziemy mówić tylko, że Pan Bóg jest miłością, to dużo osób zlekceważy takiego Boga. Będą żyli według własnych norm lub obyczajów, nie mając respektu dla Bożego autorytetu. Jeżeli będziemy mówili, że istnieje niebo, ale nie będziemy mówili, że istnieje też piekło, to nie mówimy całej prawdy.

Bo również Chrystus, wielokrotnie mówi, że istnieje niebo i piekło. Jeśli będziemy mówili o moralności, ale nie mówimy o grzechu, to nie nazywamy rzeczy po imieniu i informacja nie jest pełna.

Słowo Boże jest i ma być jak miecz obosieczny przenikający człowieka miedzy dusza i duchem, stawami i szpikiem, osądzającym pragnienia i myśli naszego serca. Słowo Boże ma dotknąć, poruszyć, ma sięgnąć w najgłębsze zakamarki ludzkiej jaźni. Słowo Boże ma złamać człowieka. Ma doprowadzić go do świadomości ze jest grzesznikiem i ze bez interwencji Chrystusa jest zgubionym na wieczność.

Jednocześnie, Słowo Boże ma budować i zachęcać tych, którzy są słabi w wierze, którzy zwątpili, tych którzy cierpią, tych którzy są samotni, bezradni, zagubieni. Słowo Boże ma doradzać i kierować do żywego Boga, do Jego łaski, do Chrystusa, jedynego wybawiciela.

 

 

W czasach Starego Testamentu wybrani przez Boga prorocy mówili ludziom to co kładł na ich język Stwórca. Często były to słowa wzywające do odwrócenia się od grzechu, czasem ostrzegały i zapowiadały karę Bożą za nieposłuszeństwo. Co robili ludzie, aby nie słuchać mowy proroków, której nie lubili słuchać? Mordowali, zabijali proroków. Gdy zabili proroka nie musieli już więcej słuchać tego, czego nie lubili słuchać. Dzisiaj jest łatwiej. Kto nie lubi słuchać może wyłączyć radio, albo zmienić stację. Według proroctwa apostoła Pawła, które znajdujemy w 2-gim Liście do Tymoteusza rozdz. 4, poznajemy że … przyjdzie czas, że (ludzie) zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.

 

Przyjdzie czas, a może już jest, że ludzie będą słuchać nauczycieli, którzy opowiadają baśnie, religijne baśnie, miłe dla ucha bajki. Ludzie nie będą, lub nie chcą słuchać zdrowej nauki Pisma Świętego, ale miłych dla ucha religijnych bajek, które przyjemnie łaskoczą uszy, ale do niczego nie zobowiązują.

A jaka nauka powinna być głoszona? Taka, o jakiej czytaliśmy w odpowiedzi na pytanie,…głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, /w razie potrzeby/ wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj