Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 3:3

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.

 

Pytanie: Co to znaczy: jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego?

 

Ew. Marka 4:11-12

On (Chrystus) im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.

 

Najpierw, co to znaczy narodzić się na nowo? Przede wszystkim narodzić się na nowo może ten kto już jest narodzony. Narodzić się na nowo może ten kto już jest narodzony z ojca i matki. Narodzić się na nowo, to jest tak jakbyśmy powiedzieli, narodzić się z góry, albo narodzić się z nieba.

W cytowanym trzecim rozdziale Ew. Jana, Jezus spotyka się z Nikodemem. Rozmawiając z Nikodemem Jezus mówi dwa ważne zdania, mówi bardzo podobne zdania, chociaż różne zdania. W trzecim wierszu czytamy: W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. A w piątym wierszu czytamy: Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Najpierw Jezus mówi nie może ujrzeć królestwa Bożego, a zaraz po tym mówi: nie może wejść do królestwa Bożego.

 

 

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Na stole jest porcelanowy wazon, a w wazonie tym jest kilkanaście diamentów. Wszystkie te diamenty są jednakowo piękne. Mimo, że są piękne, wszystkie te diamenty są sztuczne, a tylko jeden diament w wazonie jest autentyczny, tylko jeden diament jest prawdziwy.

Tylko jeden diament jest bardzo cenny i bardzo drogi. Właściciel tych diamentów mówi do grupy ludzi: „ktokolwiek pierwszy rozpozna, który diament jest autentycznym i prawdziwym diamentem, jeżeli rozpoznasz, który diament jest tym najbardziej cennym diamentem, dostaniesz ten diament i będzie on twoim diamentem”.

Jesteś w tej grupie ludzi, wysilasz swoje oczy, wytężasz swój wzrok i co widzisz? Widzisz, że wszystkie diamenty są jednakowe. Widzisz, że nie ma różnicy. Starasz się, bardzo się starasz rozpoznać, masz dobry wzrok, ale nie widzisz. Nie możesz ujrzeć który diament jest prawdziwy.

Właśnie to Jezus mówi o królestwie Bożym, gdy mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

 

Słyszymy czasem świadectwa ludzi. Ktoś mówi: „zacząłem czytać Pismo Święte i nic nie rozumiałem co tam pisze. Odłożyłem Pismo Święte, przestałem czytać Pismo Święte, bo nic nie rozumiałem co tam pisze”. To jest właśnie to. Opowiadając to, człowiek ten mówi: „zacząłem czytać Pismo Święte i nic nie mogłem ujrzeć - poznać, zrozumieć, rozróżnić, rozpoznać, co tam jest napisane”.

Właśnie to Jezus mówi o królestwie Bożym, gdy mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć (poznać, zrozumieć, rozróżnić, rozpoznać) królestwa Bożego.

Gdy dalej słuchamy świadectwa człowieka, nowo narodzonego człowieka, narodzonego powtórnie człowieka - mówi on dalej: „ale gdy wejrzałem w siebie i zobaczyłem kim naprawdę jestem przed Panem Bogiem i gdy przyszedłem do Jezusa Chrystusa i przed Nim przyznałem się i przed Nim wyznałem swoją grzeszność, w Jezusie Chrystusie narodziłem się na nowo. Gdy narodziłem się na nowo i znów zacząłem czytać Pismo Święte, naraz zacząłem rozumieć Pismo Święte. Moje oczy widziały co tam jest napisane. Moje oczy ujrzały co tam jest napisane. To tak jakbym otrzymał nowe oczy. To niesamowite.

Rok temu nie rozumiałem nic gdy czytałem Pismo Święte, a teraz rozumiem”.

Właśnie to Jezus mówi o królestwie Bożym, gdy mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć (nie może poznać, zrozumieć, rozróżnić, rozpoznać) królestwa Bożego.

 

Chcesz, pragniesz rozumieć Pismo Święte? To dobrze, to wspaniale! Ale pamiętaj nie zrozumiesz prawidłowo Pisma Świętego dopóki nie narodzisz się na nowo. Dopóki nie narodzisz się powtórnie. Dopóki nie narodzisz się z góry. Dopóki nie narodzisz się z Ducha Bożego. Dlaczego tak to jest, a nie inaczej?

Bo tak mówi Jezus Chrystus.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj