Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Wyjścia 30:34-37

I znów powiedział Pan do Mojżesza: Weź sobie wonności: żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące, i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. Mieszając je uczynisz z tego kadzidło wonne - zrobione tak, jak się robi wonności - posolone, czyste, święte. Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie Ja będę spotykał się z tobą, i będzie to dla was rzecz bardzo święta. Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana.

 

Pytanie: Czym jest i jak wygląda kadzidło w Nowym Testamencie?

 

Apokalipsa 5:7-8

On  (Jezus Chrystus) poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.

 

W Starym Testamencie było dużo obrzędów religijnych. W Starym Testamencie było dużo ceremonii religijnych. W Starym Testamencie była duża grupa kapłanów, którzy byli bardzo zajęci w wykonywaniu obrzędów religijnych, byli bardzo zajęci w wykonywaniu ceremonii religijnych.

Wszystkie te obrzędy i ceremonie miały być wykonywane dokładnie według przepisów i recepty jaką otrzymał Mojżesz od Pana Boga. Nie można było nic zmienić i nie wolno było nic zmienić. Jedną z tych wielu ceremonii było przygotowanie kadzidła i kadzenie.

Jak długo te obrzędy i ceremonie miały być wykonywane? Do czasu i do dnia śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Od dnia śmierci i zmartwychwstania Jezusa zaczęła się nowa era w historii ludzkości, zaczął się nowy rozdział w historii. Od dnia śmierci i zmartwychwstania Jezusa zaczął się nowy kalendarz.

Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków rozdział 8, to co dawne starzeje się i zanika.

 

 

Czytaliśmy przed chwilą jak wyglądała receptura wykonania kadzidła, którą otrzymał Mojżesz od Pana Boga. Czytaliśmy również jak wygląda i czym jest kadzidło w Nowym Testamencie. Kadzidło w Nowym Testamencie zawiera modlitwy ludzi świętych. Kadzidłem w Nowym Testamencie są modlitwy ludzi świętych. Modlitwy ludzi świętych są przyjemną wonią i przyjemnym zapachem dla Pana Boga. Tak właśnie, według planu Bożego wygląda kadzidło teraz,

w Nowym Testamencie.

Należy też przypomnieć jacy to ludzie, o których pisze, i których Pismo nazywa ludźmi świętymi. Każdy kto czyta Pismo Święte może to widzieć.

Nie są to kanonizowani święci. Pismo Święte nie rozpoznaje takich świętych. Nie są to święci wyniesieni na ołtarze. Praktyki takie Pismo Święte nazywa bałwochwalstwem.

 

 

Apostoł Paweł i inni apostołowie adresują swoje listy i Ewangelie do ludzi świętych. Do świętych w kościele w Koryncie, do świętych w kościele w Efezie, do świętych w kościele w Kolosach. Święci według Pisma Świętego to wszyscy ludzie, którzy należą do Jezusa Chrystusa. To ludzie, których święta krew Jezusa obmywa ze wszystkich grzechów i którzy przez wiarę otrzymali Ducha Świętego. Tak było dwa tysiące lat temu, tak jest i teraz. Nowy Testament nadal jest ten sam i nie zmieni się, aż się wypełni.

Modlitwy takich świętych i tych świętych ludzi są przyjemną wonią i przyjemnym zapachem dla Pana Boga. Kadzidło z modlitwami świętych, ludzi należących do Jezusa Chrystusa jest kadzidłem w Nowym Testamencie, według tego co czytamy i według tego co jest dla nas zapisane, szczególnie przez apostoła Jana.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj