Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Mat. 13:14-15 Chrystus cytuje słowa proroka Izajasza, mówiąc:

Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. 

 

Duch Święty mówił te słowa do Żydów.

 

Pytanie: Ew. Mateusza 13: 14-15 - czy Duch Święty mówi te słowa również do Polaków?

 

Ew. Mat 24:14

A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

 

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że Chrystus cytuje tutaj Stary Testament. Chrystus cytuje proroka Izajasza. Czy tylko tutaj? Nie, w wielu innych miejscach Jezus Chrystus cytuje Stary Testament. Czy tylko Chrystus cytuje Stary Testament? Apostołowie w swoich listach, tak bezpośrednio jak i pośrednio, bardzo często cytują Stary Testament. Co to znaczy dla nas?

Między innymi znaczy dokładnie to co czytamy w 2 Tym. 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe Pismo. Nie tylko Nowy Testament, ale całe Pismo. Nie obowiązują nas obrzędy starotestamentowe, ale czytanie i poznawanie Starego Testamentu jest tak samo ważne jak czytanie i poznawanie Nowego Testamentu.

Bardzo trudno byłoby zrozumieć Nowy Testament bez poznania Starego Testamentu. Dlatego mam nadzieję, że słuchacze audycji Wiara i Wolność po wielu latach słuchania i poznawania, czytają też Stary Testament i są gotowi do odpowiedzi na pytania ze Starego Testamentu.

 

Wracając do pytania. Duch Święty mówił przez proroka Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

 

Chrystus mówi o zrozumieniu Pisma Świętego, ale zwróćmy uwagę tutaj, iż Chrystus nie mówi, że przyczyną niezrozumienia Pisma są słabo rozwinięte komórki mózgowe, albo brak wykształcenia, ale że przyczyną niezrozumienia Pisma jest problem serca. Każdy kto nie jest gotowy sercem ten nie jest w stanie zrozumieć Pisma. Ludzie, których serce jest niegotowe nie zrozumieją Pisma. Do czego ich serce jest niegotowe? Chrystus mówi – do tego, aby się nawrócili i abym ich uzdrowił. Uzdrowił z czego? Uzdrowił z choroby śmiertelnej jaką jest grzech.

 

W ten sposób można przeprowadzić test wśród słuchaczy. Można pytać słuchających czy rozumieją Pismo Święte, ale można też zapytać: „jeżeli jesteś gotowy/a, aby Chrystus uzdrowił cię dzisiaj z choroby śmiertelnej jaką jest grzech, zadzwoń teraz i powiedz, że jesteś gotowy/a. O wszystkich tych, którzy zadzwonią bez pytania można powiedzieć, że zrozumieli Pismo Święte. A co z resztą? Chrystus mówi: Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. 

Słowa te były wypowiedziane przez proroka Izajasza. Te same słowa były powtórzone przez Chrystusa i te same słowa, jak echo są niesione przez stulecia i przez pokolenia. Czy Duch Święty mówi te słowa również do Polaków?

 

Czytaliśmy w Ew. Mat 24:14: A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

 

Jeżeli wszystkim narodom, to i Polakom, czy nie? Nie tylko będzie głoszona Polakom, ale i jest głoszona Polakom. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. Co znaczy na świadectwo? Są dwa powody głoszenia Ewangelii. Dla zbawienia i na świadectwo. Ewangelia jest głoszona dla zbawienia tych, którzy mają serce otwarte i gotowe Ewangelię przyjąć. Oraz na świadectwo przeciwko tym, którzy mają serce zamknięte i nie są gotowi przyjąć Ewangelii. Na świadectwo, aby nikt kto Ewangelię słyszał nie mógł powiedzieć przed Panem Bogiem, że nie słyszał.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj