Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apostol. 27:42-43

Żołnierze postanowili pozabijać więźniów, aby który nie uciekł po dopłynięciu do brzegu. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi. Rozkazał, aby ci, co umieją pływać, skoczyli pierwsi do wody i wyszli na brzeg,

 

Pytanie: W powyższym, czytanym fragmencie pokazany jest Jezus Chrystus. Gdzie i w jaki sposób?

 

Dz. Apostol. 27:22-24

A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt. Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: 

Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą.

 

Kiedy czytamy Pismo Święte postać Jezusa Chrystusa jest nam ukazana w bardzo wielu sytuacjach. W ewangeliach widzimy Chrystusa w Jego mowie i w Jego słowie. Ale tak w Starym, jak i Nowym Testamencie postać Jezusa pokazana jest nam w przeróżnych sytuacjach, okolicznościach i wydarzeniach.

Powyższy fragment z Dziejów Apostolskich przedstawia nam podróż ap. Pawła do Rzymu. Jest to bardzo dramatyczna podróż po wzburzonym, sztormowym morzu. Sztorm trwa około dwóch tygodni i jest tak wielki, iż wszyscy stracili nadzieję na przetrwanie, i na przeżycie. Widząc co dzieje się dookoła, żołnierze i cała załoga w ilości 276 ludzi uznali, że zginą, bo nie ma warunków, bo nie ma szans na przetrwanie. Za pośrednictwem anioła Pan Bóg przekazuje apostołowi Pawłowi informację: Nie bój się, Pawle, ... Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą. Inaczej mówiąc, nie bój się Pawle, ze względu na ciebie, wszyscy którzy są z tobą przeżyją i nie zginą. Gdyby nie twoja obecność na tym statku, reszta na pewno zginęłaby bez śladu, ale ze względu na ciebie nikt nie zginie!

Czy widać tu wyraźnie Jezusa Chrystusa Zbawiciela? Czy widać tu wyraźnie Jezusa Chrystusa Wybawiciela? Cały świat będzie w przyszłości zniszczony, spalony, jak nas informuje ap. Piotr. Tak niebo jak i ziemia spłoną w ogniu. Spłoną one z powodu zanieczyszczenia grzechem.

 

Najbardziej zanieczyszczonym stworzeniem na ziemi jest człowiek. Dlatego i każdy człowiek zasługuje na ten palący, niszczący ogień. Wszyscy ludzie zasługują na to, bo jak czytamy: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, (Rz 3:23) Ale gdy czytamy uważnie dalej, widzimy że mimo, iż wszyscy, bez wyjątku zasługują na zniszczenie, nie wszyscy ludzie znajdą się w ogniu.

Ważne pytanie. Dlaczego nie wszyscy znajdą się w ogniu? Czy ze względu na ich czystość, niewinność, nieskalaność? Nigdy z tego powodu.

To z jakiego powodu? Z jednego, jedynego powodu. Ze względu na Chrystusa. Z jednego, ważnego powodu. Ze względu na Jezusa Chrystusa Tak jak na tym statku, wszyscy by zginęli i nikt by nie ocalał. Dlaczego więc nie zginęli? Z jednego, jedynego powodu, ze względu na ap. Pawła. To z powodu apostoła Pawła Pan Bóg ocalił tych ludzi.

 

 

Czy widzisz wyraźnie Jezusa Chrystusa w tym wydarzeniu? Czy widzisz Chrystusa w tej historii? Jeśli jakikolwiek człowiek będzie ocalony od palącego ognia, to ze względu na Jezusa. A teraz jeszcze ważniejsze pytanie. Czy widzisz siebie w tej historii? Gdzie jest Twoje miejsce? W Chrystusie, czy poza Chrystusem? Gdy wszystko zostanie poddane wielkiemu ogniowi, gdzie Ty się znajdziesz? Czy w grupie ludzi, którzy są z Chrystusem i ze względu na Chrystusa Pan Bóg zachowa ich, czy znajdziesz się w grupie poza Chrystusem, gdzie jak mówi Jezus i powtarza – będzie płacz i zgrzytanie. Biblia bardzo wyraźnie to określa i podaje gdzie kto będzie. Tak wyraźnie, że nie musimy się domyślać. Tak wyraźnie, że możesz to wiedzieć już teraz i wiedzieć to na pewno.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj