Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Powt. Prawa 12:8-10

Nie będziecie więc czynić wszystkiego, jak my tu dzisiaj czynimy: każdy, co mu się wydaje słuszne; bo jeszcze nie przyszliście teraz do miejsca stałego pobytu, do własności, którą wam daje Pan, Bóg wasz. Lecz gdy przejdziecie Jordan i osiądziecie w ziemi, którą Pan, Bóg wasz, daje wam na własność, a On udzieli wam pokoju ze strony wszystkich wrogów okolicznych - żyć będziecie bezpiecznie.

 

Pytanie: Jaki system proponuje Biblia? Socjalizm, komunizm, czy kapitalizm?

 

Efezjan 1:14

On (Jezus) jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

 

Na początku XX wieku Lenin ogłosił piękne hasła. Wszystko co istnieje należy do wszystkich. Wszyscy posiadamy wszystko. To co jest twoje, jest moje. Niezależnie czy dużo pracujesz, czy mało, nawet gdy nie masz ochoty pracować, dzielimy się równo. Po latach niewoli, pańszczyzny i wyzysku, ludzie byli zachwyceni nowym pomysłem. Tłumy poszły za ideologią Lenina. Z jednej skrajności w inną skrajność. Powstał system, który nazwano Komunizmem.

Powstał system bogaty w korupcję, przekupstwo, nieuczciwość, kłamstwo, manipulacje, ograbianie i okradanie.

Jaki system proponuje Biblia? Gdy czytamy Pismo Święte często spotykamy słowa takie jak własność, dziedzictwo, przynależność, posiadanie, wykupienie, odkupienie. Słowa te dotyczą jednakowo spraw materialnych jak i duchowych. Przeczytajmy parę przykładów, aby to lepiej zobaczyć.

 

 

Ks. Ezechiela 47:13-14

Tak mówi Wszechmocny Pan: W tych granicach podzielicie ziemię na własność dziedziczną między dwanaście plemion izraelskich. Józef będzie miał dwa działy. I każdy otrzyma z niej taki sam dział dziedziczny, gdyż przysiągłem, że dam ją waszym ojcom; dlatego ta ziemia przypadnie wam na własność.

 

Walki toczą się między Żydami i Palestyńczykami, z których większość to ludzie z Arabii. Walki toczą się i świat nie widzi rozwiązania. A Biblia mówi, że ziemie te Żydzi otrzymali na własność od Pana Boga.

 

Ks. Wyjścia 19:5

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.

 

Pan Bóg mówi, że ci którzy chodzą Jego drogami są Jego własnością.

 

Ew. Jana 1:11

Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.

 

Czytamy tutaj, że Jezus, gdy przybył na ziemię przyszedł do swojej własności. Przyszedł do tych, których sam dla siebie stworzył.

 

Kolosan 1:12-14

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

 

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby odkupić to co było Jego własnością. Było Jego własnością, ale zostało skradzione przez szatana. Jezus przyszedł, aby za wysoką cenę odkupić tych, którzy należą do złego, do pana ciemności, do Lucyfera.

 

1 Piotra 1:18-19

Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 

 

Wykupienie człowieka z mocy szatana, ciemności i grzechu kosztowało Pana i Boga bardzo wysoką cenę.

 

Jaki system proponuje Biblia? Socjalizm, komunizm, czy kapitalizm? Gdy czytamy Pismo Święte często spotykamy słowa takie jak własność, dziedzictwo, przynależność, posiadanie, wykupienie, odkupienie. Słowa te dotyczą jednakowo spraw materialnych jak i duchowych.

Czy słowa te kojarzą się nam z komunizmem, lub socjalizmem?

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj