Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 13:23

Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.

 

Pytanie: Czy Jezus Chrystus to imię i nazwisko? Czy Jezus to imię, a Chrystus to nazwisko?

 

Ew. Jana 1:41

Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa.

 

Żydzi dając imię swojemu dziecku, pamiętali, że imię to coś oznacza, że imię coś określa. Tak samo było z Jezusem Chrystusem. Jezus i Chrystus coś oznacza. Jezus to inaczej Jeszua. Jeszua znaczy Zbawiciel.

Chrystus, inaczej Christo, znaczy namaszczony, znaczy Mesjasz.

A co znaczy namaszczony? To znaczy wyposażony mocą Bożą do wykonania Bożego planu. Są dwa rodzaje namaszczenia. Namaszczenie olejkiem i namaszczenie Duchem Świętym. Olejek symbolizuje Ducha Świętego.

 

Hebr 1:8-9

Do Syna wtedy (mówi): Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.

 

Dz. Ap. 10:38,

Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

 

Takie oto tytuły i imiona posiada Jezus Chrystus:

Mesjasz, Odkupiciel, Wspaniały Doradca, Wiarygodny Świadek, Słowo Boże, Światło Świata, Droga, Prawda, Życie, Brama, Dobry Pasterz, Mediator, Wybawiciel, Najwyższy Kapłan, Autor i Dokończyciel Naszej Wiary, Kapitan Naszego Zbawienia, Nasz Adwokat, Syn Boży, Syn Człowieczy, Bóg, Święty Boży, Jednorodzony Syn, Mocny Bóg, Obraz Boga, Wieczny Ojciec, Pan, Pan Wszystkiego, Pan Chwały, Pan Panów, Błogosławiony w Potędze, Król Izraela, Król Królów, Król Królów Ziemi, Książę Życia, Książę Pokoju, Syn Dawida, Gałąź, Korzeń Dawidowy, Jasna Gwiazda Poranna, Immanuel, Drugi Adam, Baranek Boży, Lew z Pokolenia Judy, Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec, Początek Stworzenia Bożego, Pierworodny Wszelkiego Stworzenia, Amen.

 

Pytaniem było: Czy Jezus Chrystus to imię i nazwisko? Czy Jezus to imię, a Chrystus to nazwisko? Nie. Imię Jezus, znaczy Zbawiciel, a imię Chrystus znaczy namaszczony i znaczy Mesjasz.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj