Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 L. do Korynt. 10:16

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem (społecznością) we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?

 

Pytanie: Co to jest Komunia? Jak objaśnić, jak określić to co nazywa się Komunią?

 

Dz. Apost. 2:41-42

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie (komunii), w łamaniu chleba i w modlitwie.

 

Religie w swoich pomysłach i ludzie religijni stworzyli bardzo dużo rytuałów i obrzędów religijnych i nadal tworzą nowe. Ile obrzędów religijnych pozostawił nam Jezus Chrystus? Dwa. Jezus polecił wykonywać dwa obrzędy tylko. Chrzest przez zanurzenie w wodzie i powtarzanie zwyczaju ostatniej wieczerzy na pamiątkę.

Gdy mówimy o spożywaniu chleba i piciu wina kojarzy nam się to z nazwą Komunia. Przede wszystkim co znaczy słowo Komunia? W słowniku czytamy, że Komunia to społeczna aktywność w dzieleniu się myślami, wspólnymi przeżyciami, rozmowami między sobą, we wspólnym zjednoczeniu i zrozumieniu.

Gdy popatrzymy co to oznacza w języku greckim, w którym Nowy Testament został napisany w oryginalnym jego wydaniu, słowo Komunia - po grecku, czyli koinonia znaczy społeczność. W języku angielskim od słowa komunia pochodzi słowo community, czyli właśnie społeczność. To znaczy, że jest to grupa ludzi zjednoczona wokół jakiegoś miejsca, sprawy, czy w tym przypadku wokół osoby Jezusa Chrystusa.

Parę przykładów z Pisma Świętego.

 

 

W 1 Kor. 1:9 czytamy:

Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

 

W Dz. Apost. 2:42, czytamy:

Trwali oni (Chrześcijanie) w nauce Apostołów i (w koinonii - Komunii) we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

 

Gdybyśmy czytali według oryginalnego zapisu greckiego tekst z 1-go Listu apostoła Pawła do Koryntian 10:16-17, to pisze tam w ten sposób: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością, (czyli komunią) z ciałem Chrystusa?

 

Komunia, czyli koinonia znaczy społeczność. Bo co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy? Właśnie dokładnie to samo: usiadł wśród najbliższych, i w społeczności z nimi - w koinonii, czyli w komunii łamał i spożywał chleb.

W ten sposób nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy Komunia oczyszcza, lub uświęca człowieka? Odpowiedzią jest NIE. Judasz też brał udział w komunii z Chrystusem. Komunia nie ma żadnej mocy w sobie! Dlaczego nie? Bo Komunia to społeczność. A jak czytamy w L. do Hebrajczyków: 7:26-27 i 9:14-15

...to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskazitelną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.” Tylko żywy Chrystus i Jego krew ma moc oczyszczenia sumienia ludzkiego z martwych uczynków (grzechów). A teraz ci, którzy wcześniej już przyszli do Chrystusa jako grzesznicy i zostali oczyszczeni Jego krwią ze wszystkich grzechów - teraz praktykują oni wspólnie społeczność, czyli Komunię, łamiąc chleb i pijąc wino.

Kiedykolwiek to czynią, przypominają sobie to co On, Chrystus uczynił dla nich i za nich na krzyżu. Mają czynić to tak długo, aż Chrystus przyjdzie ponownie, mają czynić to na pamiątkę. Innymi słowy: miejcie ze sobą komunie, czyli przebywajcie we wspólnej, braterskiej, rodzinnej społeczności. Społeczności chrześcijańskiej ze sobą i w społeczności z Jezusem Chrystusem. W społeczności przez wiarę i społeczności w Jego Duchu. Jedzcie chleb i pijcie wino, tak jak On to czynił. Czyńcie to do czasu, aż Chrystus przyjdzie. Bo gdy przyjdzie, wtedy będziecie mogli mieć społeczność - koinonię, czyli komunię z Nim, już bezpośrednio i zawsze. Spożywać to również ŻYĆ tym, pamiętając i wspominając, że przez Jego ciało i Jego krew na krzyżu możemy żyć w radości już teraz i żyć wiecznie.

 

Ludzie mówią: „brałem komunię.” Jeżeli Komunia to społeczność i tak to rozumiesz, możesz uczestniczyć w społeczności (komunii), ale nie możesz brać (społeczności) komunii. W społeczności można brać udział, ale czy można przyjmować, (połykać) społeczność? Jeśli połykanie opłatka to nie komunia w tym sensie, że w opłatku nie ma Chrystusa... Jeżeli Komunia to społeczność, to dlaczego napisane jest: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. (1 Koryn 11:27)

Wyjaśniają to wiersze 26-29. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

Jeżeli ktoś z nas byłby zaproszony i brał udział w przyjęciu na cześć króla, lub osoby ważnej i zachowywał się niegodnie, lub żył niegodnie czy pozwoliliby mu pozostać na przyjęciu? Tym bardziej gdy to czynimy w imieniu Króla królów i Pana panów!

 

A jak apostołowie i pierwsi chrześcijanie czynili to? Czytamy o tym w wierszu 20-21 i 34:

Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę.

 

Widzimy tutaj, że Wieczerza Pańska, czyli Komunia była społecznością gdzie ludzie jedli i pili, tak jak się je i pije z okazji ważnych wydarzeń. Czasem jedli i pili za dużo, stąd uwagi i upomnienia apostoła Pawła. Czyniąc to, ani przez chwilę nikt nie pomyślał wtedy, że połyka Chrystusa! Nikt tak nie myślał, bo czynili to zgodnie z tym jak nauczał Jezus i apostołowie. Również apostoł Paweł. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Koryn. 11:23-24) Po co to czynili? NA PAMIĄTKĘ!

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj