Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Efez. 5:15-18

Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,

 

Pytanie: Czy w czasie życia apostołów chrześcijanie pili wino z alkoholem, czy bez alkoholu?

 

1 Korynt. 11:20-21

Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy.

 

Wielokrotnie ludzie dyskutują nad tym tematem. Zobaczmy parę przykładów. Pan Jezus poszedł na wesele i tam zabrakło wina. Jezus zamienił wodę na wino. Czy tamto wino było z alkoholem czy bez alkoholu? Czy był to tylko sok? Czytajmy uważnie.

 

Jest to zapisane w Ew. ap. Jana 2:9-10

A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, (a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli), przywołał oblubieńca i rzekł do niego: Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. 

 

Gdy sobie podpiją. Gdy się upija. Czy od soku można się upić? Czy od soku bez alkoholu człowiek upija się?

W oryginalnym greckim tekście, znajdujemy tam słowo „methuo.” Słowo to znaczy upić się, być pijanym. Dlatego mamy powód, aby powiedzieć, że Jezus zamienił wodę na wino, które było winem z alkoholem. „Methuo,” gdy sobie podpiją. Gdy się upiją.

 

Zobaczmy w innych miejscach. W 1 Tesal. 5:7, czytamy: Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.

 

Znów mamy to samo greckie słowo, „methuo,”

 

Również wiersze, które czytaliśmy przed chwila. 1 Korynt. 11:20-21.

Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy

 

Pierwsi chrześcijanie zbierali się, aby mieć ze sobą komunię, aby na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa spożywać chleb i pić wino. Jakie było to wino? Z alkoholem czy bez alkoholu? Jeśli był to sok bez alkoholu, to dlaczego ap. Paweł pisze: Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy.

I znów, to samo słowo „methuo” czyli bycie pijanym, bycie nietrzeźwym. Po prostu, apostoł pisze: gdy pijecie wino, pijcie to wino tak, aby się nie upijać, aby nie być nietrzeźwym. Widzimy więc, że problem nie jest w tym czy wino jest z alkoholem, czy bez alkoholu, ale w tym, aby pijąc wino, nie upijać się.

 

W 1 Koryn. 8:8-9, ap. Paweł pisze:

A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Baczcie jednak, aby to wasze prawo /do takiego postępowania/ nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia.

 

Chodzi tu o jedzenie, ale też chodzi o picie. Mogę zaprosić człowieka do domu czy restauracji i będąc z nim pić wino z alkoholem. Ale gdy wiem, że ten człowiek kiedyś w przeszłości był alkoholikiem, moje prawo do picia wina z alkoholem może stać się zwodnicze dla człowieka, który miał kiedyś słabość do alkoholu. Potrzebna jest ostrożność i mądrość, aby nie być zgorszeniem dla drugiego człowieka.

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj