Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodz 3:1-4

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!

 

Pytanie: Jaki grzech jest pierwszym grzechem, od którego wszystkie inne pochodzą?

 

L. do Rzymian 1:25

Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 

 

Ktoś dawał młodym ludziom przed ślubem taką radę: „Jeśli nie będziecie się awanturowali pierwszy raz, to na pewno nie będzie kłótni i awantur dziesiąty raz”. Wszystko co dzieje się wśród nas i wokół nas miało kiedyś swój początek. Tam na początku, w raju ktoś udzielił parze małżeńskiej, Adamowi i Ewie takiej rady: „nie słuchajcie co wam powiedział Stwórca, posłuchajcie mnie”. Kto był tym doradcą? Napisane jest, że wąż. Doradca Adama i Ewy przebrał się za węża. Przebrał się wtedy, tak jak przebiera się i dzisiaj. Przebiera się w postać świętych, przebiera się w postać zielonych ludzików i inne postacie.

Szatan czyni znaki i cuda na dachach, pokazuje się w postaciach świętych na ścianach i w oknach. Czyni wszystko, aby zwodzić ludzi. Stwórca dał Adamowi i Ewie dobrą radę: „nie jedzcie z tego jednego drzewa, bo gdy będziecie jedli, umrzecie”. Szatan powiedział: „Na pewno nie umrzecie!”. I co wtedy stało się?

 

Czytamy o tym w Rzym 5:19:

...przez nieposłuszeństwo jednego człowieka (Adama) wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Jakie osoby brały udział w tej ważnej rozmowie, tam na początku? Były tam dwie kategorie osób: Stwórca i stworzenie. Stwórca, to ten, który wszystko stworzył. Kto to jest stworzenie? Stworzenie to ptaki, ryby, zwierzęta. Stworzenie to człowiek. Stworzeniem są aniołowie i stworzeniem jest szatan i stworzeniem są wszyscy święci. Stworzenie to wszyscy inni i wszystko inne poza Stwórcą. Adam i Ewa otrzymali dwie rady. Radę od Stwórcy i radę od stworzenia.

Kogo posłuchali? Oczywiście posłuchali rady stworzenia. W tym momencie Adam i Ewa poddali swoje życie i swoją wolę szatanowi, poddali swoją wolę stworzeniu a nie Stwórcy. Przedstawiciel stworzenia, szatan przejął kontrolę nad człowiekiem. Po co było mu to potrzebne? Po to, aby ludzie jemu służyli, aby jego słuchali. Aby (ludzie) stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy.

 

 

Przez długie tysiące lat później, może krwi wypłynęło z ludzkich ciał z tego jednego jedynego powodu, że ludzie stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy. Kiedy czytasz Stary Testament przeraża cię ten straszny obraz przelewu krwi, gdzie tysiące, miliony ludzi są niszczone przez Stwórcę w różnych wojnach i najazdach. Może wtedy pytasz się, dlaczego? Zwróć uwagę, dlaczego! Z tego jednego, jedynego powodu: że ludzie stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy. A dzisiaj, czy jest inaczej? Dzisiaj jest dokładnie tak samo, jak było od początku. Ludzie modlą się do stworzenia, zamiast modlić się tylko do Stwórcy. Religijni ludzie idą do kościoła i wyśpiewują piękne pieśni na chwałę stworzenia, a nie na chwałę Stwórcy.

Ludzie powierzają swoją ufność nadzieję i całą wiarę stworzeniu a nie Stwórcy. Ludzie budują wielkie budynki kościelne po to, aby stworzeniu oddawać cześć, a nie Stwórcy. Ludzie wydają miliony dolarów na religijne audycje radiowe i telewizyjne, aby stworzeniu oddawać cześć a nie Stwórcy. Szatan nadal cieszy się i tańczy z radości, gdy ludzie stworzeniu oddają część a nie Stwórcy.

 

 

Odpowiedź na pytanie: Jaki grzech jest pierwszym grzechem od którego wszystkie inne pochodzą? Odpowiedzią jest to co czytaliśmy z pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do kościoła w Rzymie. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy,

 

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj