Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 5:24
Mówi Chrystus:  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

 

Pytanie:   Kiedy dokonuje się sąd nad człowiekiem?  Po śmierci, czy tu na ziemi w czasie życia człowieka?

 

Ew. Jana 3:18
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

Nawet ludzie, którzy nigdy nie czytali Pisma Świętego, słyszeli termin - Sąd Ostateczny.  Są różne sądy, ten będzie ostatnim.  Istnieje teoria wymyślona przez ludzi że na sądzie ostatecznym Pan Bóg będzie rozdawał nagrody i kary.  Pismo Święte mówi inaczej.  Na sadzie ostatecznym nie będzie nagród.  Każdy, kto stanie przed tronem tamtego sądu, stanie tam po otrzymanie kary.  Nawet idąc do sądu ziemskiego nikt nigdy nie otrzymuje nagrody.  Czy widział ktoś aby sędzia wręczał 100 dolarów nagrody za dobra jazdę samochodem?

 

W ten sposób odpowiedź na pytanie:  Kiedy dokonuje się sad nad człowiekiem?  Po śmierci, czy tu na ziemi w czasie życia człowieka?   Odpowiedź daje nam sam Chrystus.  Kto zawierzył Chrystusowi nie podlega potępieniu.  A kto zawierzy; komukolwiek innemu, -już został potępiony.  Właśnie te słowa Chrystusa – już został potępiony mówią tobie i mnie tak bardzo jasno i wyraźnie że sąd nad człowiekiem dokonuje się NIE po śmierci ale tu, na ziemi w czasie życia człowieka.   (Czytaj Apokalipsa  20:4-6)

 

Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

 

Drukuj