ROZDZIAŁ 4: JAKIE ZNACZENIE MA TO OSOBLIWE ODKRYCIE?

Czytelnik zgodzi się, że występują tu tylko dwie możliwe okoliczności co do warunków w jakich te matematyczne prawidłowości mogły powstać. Powstały przypadkowo lub zostały świadomie wykalkulowane - zaaranżowane. Bez wątpienia znajdą się osoby wypowiadające opinie, że jeśli nawet coś takiego występuje, to jest dziełem zwykłego zbiegu okoliczności.
Rozważmy zatem taką ewentualność: w pewnym rozdziale występują dwadzieścia cztery cechy liczbowe, czy siódemkowe prawidłowości matematyczne. Jakie są szanse, aby te 24 CECHY wystąpiły jednocześnie i przypadkowo w jednym rozdziale? Można to dosyć łatwo skalkulować, gdyż istnieje naukowo opracowana metoda obliczania prawdopodobieństwa przypadku - matematyczne prawo przypadku.

Tylko jedna cyfra z siedmiu jest wielokrotnością siedmiu. Pozostałe sześć znaków numerycznych, które nie są wielokrotnością siedmiu, ma również teoretyczną szansę znalezienia się w siódemce (tak jak ten, który jest wielokrotnością). Zatem, według prawa przypadku dla każdej jednej cyfry, która byłaby wielokrotnością siódemki przypadkowo, jest jedna szansa na 7.

Według prawa przypadku, dla każdych dwóch cyfr, które przypadkowo byłyby wielokrotnością siódemki, jest tylko jedna szansa na 7x7 tzn. jedna szansa na 49.

Według prawa przypadku, dla każdych trzech cyfr, które byłyby wielokrotnością siódemki przypadkowo, jest tylko jedna szansa na 7x7x7 tzn. jedna szansa na 343.

ontynuujmy kalkulację według tej zasady od cyfry 4 aż do 24. Według prawa przypadku: dla 24 cech, aby ukazały się w jednym rozdziale przypadkowo, istnieje tylko jedna szansa na 191 581 231 380 566 414 401 - tylko jedna szansa na 191 kwintylionów 581 kwadrylionów 231 trylionów 380 bilionów 566 milionów 414 tysięcy czterysta jeden.

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...