ROZDZIAŁ 11: BIBLIA  I  PREZYDENCI  USA

Pismo Święte było źródłem 34% cytatów pierwszych założy­cieli Ameryki. Zostało to stwierdzone przez Williama J. Fede­rera, autora encyklopedii America's God and Country, po prze­analizowaniu 15000 źródeł historycznych, w tym artykułów z gazet, broszur, książek i monografii. Innymi autorami cyta­tów, wywodów i rozpraw filozoficznych, na których opierali swoją mądrość założyciele Ameryki, byli Charles Montesquieu – francuski profesor, filozof; William Blackstone – wykładowca uniwersytetu Oxford; John Locke – angielski filozof. W pra­cach naukowych i opracowaniach prawnych tych ludzi 60% cytatów pochodzi z Biblii. Jeśli te dwa fakty skojarzymy razem, otrzymujemy interesujący wynik: aż 94% cytatów, refleksji i ważnych politycznych konkluzji oraz decyzji wyrażonych i podjętych przez sygnatariuszy konstytucji amerykańskiej po­chodzi bezpośrednio lub pośrednio z Biblii.

Jest niemożliwe sprawiedliwie rządzić krajem bez Biblii i Boga.

George Washington
1 prezydent USA

Sprawdziłem wszystkie religie, jak też moje otoczenie, również moje środki do życia tak głęboko, jak na to moje wypełnione obo­wiązkami życie pozwala. Rezultat: Biblia to najlepsza książka na świecie. Zawiera więcej filozofii niż wszystkie biblioteki, które odwiedziłem.

John Adams,
2 prezydent USA

Uznaję przykazania Chrystusowe, wyrażone przez Niego, jako najbardziej czyste, dobre i wzniosłe spośród wszystkich nauk głoszonych kiedykolwiek.O swojej Biblii pisał: [...] jest to do­kumentny dowód, że
W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...