ROZDZIAŁ 9: KTO ODKRYŁ TE ZDUMIEWAJĄCE FAKTY?

Odkrycie tysięcy liczbowych prawidłowości w treści Pisma Świętego było wynikiem wieloletniej pracy jednego człowieka. Był nim dr Ivan Panin, znany naukowiec. Spośród tysięcy, które czytały i studiowały hebrajski i grecki tekst Biblii, Ivan Panin był pierwszym, który odkrył te niezwykłe fakty.

Dr Panin urodził się w Rosji 12 grudnia 1855 roku. W młodym wieku został wydalony z kraju i mieszkając wiele lat w Niemczech, kontynuował swoją edukację. Następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Krótko po przybyciu znalazł się na uniwersytecie Harvardu, gdzie zaprzyjaźnił się z prezydentem uniwersytetu Eliotem oraz znanym ówcześnie profesorem, Williamem Jamesem.

Po odkryciu w Biblii pierwszej liczbowej cechy, dr Panin całkowicie poświęcił resztę swojego życia tej jednej specyficznej, odkrywczej pracy. Przez ponad pół wieku mozolnie i uparcie pracował nad oryginalnym tekstem Biblii. Dzień po dniu regularnie liczył litery, słowa, kalkulował wartości numeryczne, wykonywał układy harmonizujące, wypracowywał matematyczne zestawy. Była to niezwykle żmudna, wyczerpująca praca. Kilka razy był bliski śmierci z wyczerpania. Niezależnie od olbrzymiego umysłowego i fizycznego nadwerężenia, pracował wiernie i pilnie. Nic nie mogło go powstrzymać od spełniania swojego życiowego zadania. Raz otrzymał bardzo atrakcyjną ofertę, aby przejąć funkcję prezydenta szkoły wyższej. Odmówił jej przyjęcia. Podjął decyzję poświęcenia się i opracowania liczbowych zależności dla zademonstrowania Bożej inspiracji w tworzeniu Biblii. Niektórzy nie potrafili go zrozumieć, gdy mając wysokie wynagrodzenie, jako wykładowca literatury, zrzekł się tej funkcji, aby móc jeszcze efektywniej liczyć biblijne wartości liczbowe; litery, sylaby, słowa etc.

Dr Panin był gorliwym i oddanym chrześcijaninem - odrodzonym w Chrystusie dzieckiem Bożym. Jego miła osobowość promieniowała trwałą obecnością Chrystusa w nim. Ten subtelny człowiek w towarzystwie żony, prowadził ciche, oddane sprawie Bożej życie na małej farmie w Kanadzie, z dala od aktywnego życia wielkich miast. Posiadał również obywatelstwo

 

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...