ROZDZIAŁ 5: KTO ZAPLANOWAŁ i WPROWADZIŁ TEN NIEZWYKŁY UKŁAD NUMERYCZNY?

Tysiące idealnych układów liczbowych - ta niepowtarzalna struktura sztuki matematycznej została wprowadzona do tekstu z udziałem jednostki inteligentnej. Czytelnik zgodzi się, że możemy brać tu pod uwagę tylko dwie postacie reprezentujące zdolności intelektualne - istotę ludzką lub istotę „superludzką".

Czy te liczbowe formy mogły być wprowadzone przez ludzi, którzy pisali poszczególne rozdziały? Jeżeli ktokolwiek napisałby logicznie brzmiący tekst składający się z 300 słów, konstruując go w ten sposób, aby forma i jej układ tworzył schemat siódemek (takich na przykład jakie poznaliśmy w pierwszych siedemnastu wierszach Księgi Mateusza), dowiódłby on swojej niezwykłej klasy pisarskiej - zwłaszcza, gdyby udało mu się tego dokonać w ciągu sześciu miesięcy.

Gdyby napisał dodatkowo rozdział zawierający 161 słów w systemie siódemkowych prawideł, o strukturze jaką spotykamy w wierszach 18-25 pierwszego rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza, byłby to moment historyczny - zwłaszcza, gdyby to uczynił w okresie trzech lat.

Gdyby w trakcie swojego długiego życia stworzył składający się 500 słów tekst o strukturze wielu wzajemnych, harmonizujących ze sobą siódemkowych powiązań (taki jaki znajdujemy w rozdziale drugim Ewangelii wg św. Mateusza), wydarzenie to nie miałoby odpowiednika w historii ludzkości.
Sto lat życia to mało, potrzeba setek lat mrówczej pracy, aby napisać jedną Ewangelię, skonstruowaną w taki sposób w jaki jest skonstruowana - na przykład - przytaczana już wcześniej Ewangelia wg św. Mateusza.

Należy pamiętać, że w takim przypadku z każdym następnym zdaniem trudności w konstruowaniu tego rodzaju układów liczbowych mnożą się nie tylko w postępie arytmetycznym, ale i geometrycznym. Każdy paragraf jest zbudowany w stałej relacji do materiału wcześniej i później napisanego. Każda więc dodatkowa litera, słowo lub zdanie potęguje trudności i komplikuje cały tworzony układ.

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...