ROZDZIAŁ 2: WARTOŚCI NUMERYCZNE SŁOWA PISANEGO

Jedne z najbardziej interesujących i fascynujących studiów, w nawiązaniu do nowo odkrytych faktów, to studia nad „wartościami liczbowymi". W języku hebrajskim i greckim każda litera, słowo, ustęp ma określoną, przypisaną wartość liczbową lub sumę arytmetyczną. Możemy być zdumieni dowiadując się, że tysiące nowo odkrytych faktów czy siódemek występują w Biblii z zadziwiającą prawidłowością wartości liczbowych tak w układzie słów, zdań, rozdziałów, jak i ksiąg. Język hebrajski, czy grecki nie stosuje figur matematycznych takich jak: 1,2,3,4 etc. Aby określić cyfrę, używa się liter alfabetu! Dla przykładu, gdy Hebrajczyk, czy Grek chce napisać -1-, napisze on pierwszą literę alfabetu. Gdy pisze -2-, napisze drugą literę alfabetu itd. Każda litera języka hebrajskiego i greckiego odzwierciedla pewną cyfrę - każda litera ma przypisaną odpowiednią „wartość liczbową". Innymi słowy, każda litera tych języków jest „cyfrą" i „literą".

Jeżeli każda litera ma wartość liczbową, to każde słowo też ma wartość liczbową, gdyż słowo składa się z jednej lub więcej liter. Zatem wartość liczbową słowa, otrzymujemy przez zsumowanie wartości liczbowych liter danego słowa. Użyjmy przykładu i określmy liczbową wartość słowa „Jezus". W języku greckim „Jezus" pisze się I-E-S-O-U-S. -I- ma wartość 10, -E-wartość 8, -S- wartość 200, -O- = 70, -U- = 400, -S- = 200. Gdy dodamy te liczby, odkryjemy, że wartość liczbowa słowa „Jezus " wynosi 888.

W tym momencie ta liczbowa wartość zdaje się o niczym nie mówić. Gdy jednak otworzymy Biblię w Księdze Apokalipsy, rozdział 13, wiersz 18 i przeczytamy, że wartość liczbowa szatana lub „znak" antychrysta jest wyraźnie określony jako 666, uświadamiamy sobie, iż może to mieć szczególne znaczenie w skojarzeniu z faktem, że słowo „Jezus" to 888! To zdumiewające skojarzenie może wprowadzić nas w zadumę. Studiując Biblię stwierdzimy, że nie jest to przypadek.

Tak jak każde słowo oryginału ma pewną wartość liczbową, tak każde zdanie, paragraf i cała Biblia, również posiada swoją zdefiniowaną wartość liczbową. Wartość liczbową zdania otrzymamy sumując wartość liczbową każdego słowa w tym zdaniu. Wartość liczbowa każdej Księgi czy Ewangelii jest określona w ten sam sposób.

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...