ROZDZIAŁ 3: CECHY W UKŁADACH ŁAŃCUCHOWYCH

W dalszym ciągu naszej niezwykłej podróży poznawczej przez Księgi Biblii nie możemy pominąć jeszcze innego szczególnego systemu, w którym siódemki występują w specyficznym układzie. Dotychczasowe przykłady to fakty występowania siódemek w poszczególnych zdaniach lub rozdziałach. Tu CECHY te będą nazwane „łańcuchowymi", gdyż występują w strukturze słów, które są oddzielone od siebie wieloma stronicami Biblii. Są rozrzucone na obszarze wielu ksiąg czy Ewangelii i nie mają jednoczesnego powiązania z żadnym rozdziałem. Na przykład imiona piszących poszczególne Ewangelie. Jest zdumiewające, że cyfra siedem występuje również i tutaj w układzie liczbowym imion ewangelistów. Ilość piszących Księgi Starego Testamentu zamyka się liczbą 21 lub 3 x 7. Wartość liczbowa tych 21 hebrajskich imion jest wielokrotnością cyfry 7. Dokładnie 3808 lub 544 x 7. Z 21 imion występujących w Starym Testamencie w Nowym wspomniane są: Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Ozeasz i Joel - razem dokładnie 7. Wartość liczbowa tych siedmiu imion wynosi dokładnie 1554 lub 222 x 7. Imię, które powtarza się najczęściej w Starym Testamencie to Dawid. Wymieniony jest on tam 1134 razy lub 162 x 7.
Dla przykładu: imię Jeremiasz ukazuje się w siedmiu księgach Starego Testamentu dokładnie 147 razy lub 21 x 7. Imię Mojżesza wymienione jest w Biblii 847 razy lub 121 x 7.
Znów jest to tylko kilka z wielu przykładów zdumiewających prawidłowości z siódemką i cechami liczbowymi dotyczącymi imion piszących Biblię. Badanie „cech łańcuchowych" Pisma Świętego, które jest nimi dosłownie wypełnione, wymaga szczegółowych poszukiwań w całej księdze.
Fenomenalne matematyczne prawidłowości, podobne do wcześniej prezentowanych przykładów, przenikają strukturę wszystkich ksiąg. Występują nie tylko w poszczególnych paragrafach, ale i w ich częściach, w pojedynczych wierszach. Cechy te dotyczą wszystkich fragmentów tekstu, słownictwa, form gramatycznych, przemówień itp. Czasami aż ponad sto liczbowych cech jest ukrytych w tekście zawierającym nie więcej niż 175 słów. Gdybyśmy chcieli dokonać kalkulacji wszystkich możliwych kombinacji matematycznych prawidłowości tekstu tylko Nowego Testamentu, byłoby do tego potrzeba ponad 40000 stronic papieru.

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...