ROZDZIAŁ 6: CZY BIBLIA JEST JEDYNĄ KSIĄŻKĄ O TAKIEJ KONSTRUKCJI?

Jak dotychczas nieznane jest żadne inne tego rodzaju dzieło literatury na świecie. Badano dzieła klasyki greckiej - między innymi księgi zwane apokryfami, i nie wykazują one podobnej matematycznej struktury. Do dziś nie stwierdzono w nich tej fenomenalnej jedności liczbowej. Przedstawiono wnioski profesorom, specjalistom literatury greckiej, aby wybrali oni inne dzieła klasyki greckiej do poddania ich testowi matematycznemu. Badania i testy nie dały nawet zbliżonych efektów.

Jeśli ludzkie, logiczne rozumowanie ma dla nas jakiekolwiek znaczenie, to prowadzi nas do jedynego wniosku: żaden naturalny ludzki fenomen nie mógł uzyskać takiej perfekcji. Nawet przy najdalej posuniętej tolerancji dla ludzkiego geniuszu, przypisanie CZŁOWIEKOWI wyłączności autorstwa Biblii byłoby co najmniej ignorancją. Biblia nie powstała w wyniku pracy wielu umysłów, ale w wyniku pracy Jednego. Projektantem i Autorem był Mistrz Twórczości, Mistrz Kreacji tego, co było przed i tego, co nastąpi. Słowa używane przez piszących nie były ich słowami, ale specjalnie dobranymi słowami i układami słownymi samego Boga - podczas pisania Biblii byli oni kierowani myślą przewodnią Ducha Bożego.

W geometrii dwa kąty u podstawy trójkąta równoramiennego są sobie równe. Dowodzi tego chłodne, matematyczne twierdzenie, co do którego nikt nie może wnosić zastrzeżeń. W ten sam sposób jest tu udowodniona boska inspiracja podczas pisania Biblii z całą jej klarowną, niepodważalną precyzją matematyczną. Sceptycy nie znajdują płaszczyzny, aby stanąć przeciwko dowodom opartym na faktach matematycznych i dawno uznanych, niepodważalnych matematycznych prawidłowościach. To więcej niż chłodna logika, to niezmienne w czasie i udowodnione zasady. Można je wielokrotnie poddawać uczciwemu testowi. Nikt dotychczas nie usiłował faktów tych podważyć. Najdalszym posunięciem na jakie smutny sceptyk może się zdobyć, to ignorancja.

W dalszym ciągu czytasz? ... Zdumiewające!...