Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Pytanie dzisiejsze jest w nawiązaniu do dwóch wierszy.Do wiersza z Ew. Mat 6:15, gdzie czytamy: 
"Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień".
I do wersetu zapisanego w L. do Efezjan. 4:32    
 
Pytanie: Który z tych dwóch Biblijnych wierszy jest kierowany do nowo narodzonego człowieka? Ten z Ew. Mateusza, czy ten z Listu do Efezjan 4:32? Odpowiedź na pytanie znajdujemy, czytając obydwa. 
 
L. do Efez 4:32   "Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie".
 
Ludzie wymyślili dużo religii w świecie i w ten sposób czynią podział między sobą, twierdząc że ich religia jest najlepsza.
A jaki jest podział ludzi według planu Bożego? Przede wszystkim jest on bardzo prosty. W Starym Testamencie Pan Bóg rozgraniczał dwie grupy ludzi. Żydzi i poganie. Kto nie był Żydem, był poganinem. W Nowym Testamencie, po przybyciu Chrystusa, podział jest też na dwie grupy. Pismo Święte bardzo wyraźnie ukazuje nam taki podział.Jedna grupa, to ludzie zbawieni i druga grupa to ludzie nie zbawieni. W Starym Testamencie wybranym narodem byli Żydzi. W Nowym Testamencie wybranym ludem są ci którzy wybrali Chrystusa jako swojego Pana i Króla. Ewangelia kierowana jest do obydwu grup ludzi. Do ludzi nie zbawionych i do ludzi zbawionych.  
 
Gdy czytamy Pismo Święte w takiej kolejności jak jest zapisane, to widzimy że zaczynając od początkowych rozdziałów listu do Rzymian, przeważająca większość słów kierowana jest do ludzi zbawionych. Prawo Boże, takie jak 10 przykazań zawsze grozi człowiekowi, mówiąc: jeśli nie uczynisz dokładnie tak jak jest napisane, Bóg ci nie przebaczy.Prawo to jest bardzo surowe i wymagające. Tak bardzo wymagające, że żaden człowiek nie potrafi je wypełnić.  
 
Po śmierci Chrystusa Pan Bóg wyznaczył czas łaski, aby każdy mógł otrzymać przebaczenie i pełne oczyszczenie ze wszystkich grzechów w momencie poddania swojego życia Chrystusowi.Ap.Piotr tak nam to przedstawia: (1 Pitr. 2:6‑8)
"To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła ‑ i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia.Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.K.cyt. Chrystus jest tym kamieniem, to skałą w którym jedni znajdą zbawienie, a inni potkną się o Niego. Chrystus jako Słowo Boże dla jednych jest zbawieniem, dla drugich potępieniem".  
 
W ten sposób to samo słowo do nie zbawionych mówi, ostrzegając: "Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Do ludzi zbawionych mówi, przypominając i zachęcając: Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie". Czy nie jest powodem motywacji i zachęcenia, gdy Stwórca kieruje swoje słowo, które mi mówi: przebacz człowiekowi, tak jak i Chrystus tobie wszystko przebaczył?
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!