Dla liderów

 

Kiedy przyjdą trudne czasy, czy krytyczne próby na Polskę, (bo jak jest napisane, przyjdą na cały świat) Ameryka nie uratuje Polski, ale Jezus tak, gdy już teraz - Polska dla Jezusa! Bo Jezus mówi: „i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar, (ziemi)” Jezus Chrystus nie kłamie, nie zmienia przyrzeczeń jak niektórzy ludzie, On jest zawsze dobry i nie pozostawia On bez pomocy tych którzy należą do Niego. Mamy powody aby zaufać!

głosuj za Polską dla Jezusa !!

  

                                                                                           ^MUZYKA  

„Polska dla Jezusa,” mobilizujące hasło, jednak gdy to ograniczy się do hasła, czy haseł, niewiele zmieni się w rzeczywistości. Polska może być jak Ameryka w wielu aspektach życia obywateli. W wielu dobrych, pozytywnych aspektach życia. Polska dla Jezusa nie stanie się taką przez rezolucje rządowe, przez regulacje prawne, przez ustawy rządowe. Nie stanie się też przez ustawy, czy regulacje przywódców religijnych.

Na przestrzeni lat Polacy znów i znów celebrują śmierć. Polska więcej niż inne kraje celebruje śmierć. Tak dużo uroczystości, tak dużo rocznic celebrowania śmierci. W 2010 roku delegacja rządowa 96 osób zginęli w katastrofie lotniczej udając się na uroczystość celebrowania rocznicy śmierci.  Udając się tam, sami stali się kolejną okolicznością do celebrowania śmierci. Bardzo przykre wydarzenie. Teraz Polska celebruje ich rocznice śmierci. Duch celebrowania śmierci jakby rozpostarł skrzydła nad Polską.

Celebrowanie świętych, czy celebrowanie "wszystkich świętych" to celebrowanie śmierci. Celebrowanie Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych,  to celebrowanie życia.


Polska dla Jezusa to początek celebrowania życia. Jezus Chrystus tak często mówi i przypomina że On jest powodem i początkiem celebrowania życia. Tylko jedna z wielu Jego wypowiedzi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mojego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd (ostateczny), lecz (już) ze śmierci przeszedł do życia.” Jezus nie mówi o religii ale mówi o osobie. Mówi o jednej jedynej osobie. On mówi o sobie. Każdy, dokładnie każdy kto przeszedł ze śmierci do życia w Jezusie ma powód, bardzo ważny powód aby celebrować życie. Polska dla Jezusa to dobry początek celebrowania życia.

W konstytucji amerykańskiej są takie kluczowe słowa: „we the people … to my ludzie.” Amerykański „sukces” zaczął się kilkaset lat temu nie od partii Demokratycznej ani innej, ale zaczął się od „we the people … W książce Moje 'Zdumiewające Odkrycie' w USA (zobacz książkę w zakładce CZYTELNIA) jest na ten temat dużo więcej. Amerykański sukces ma swoje korzenie, gdy kilkaset lat temu Amerykanie uczynili Jezusa Królem ich życia, (wystarczającą ilość historycznych dokumentów w tym temacie można znaleźć w bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie)

Dużo książek napisano na ten temat w USA, ale krótko - gdy wnętrze ludzi zmienia się, gdy ich życie zmienia się, gdy tacy odmienieni ludzie są wybierani przez obywateli (których życie też zmieniło się) do zarządzania krajem, wtedy kraj ten zmienia się w dobrym kierunku, ekonomia zmienia się na prosperującą. Kraj, państwo (niezależnie od powierzchni) staje się liderem wśród wielu innych narodów. Bo to wszystko zaczyna się od „we the people” (obywatele kraju …) Wtedy i tylko wtedy, tak wyborcy jak i wybierani do zarządzania krajem budują Polskę dla Jezusa.

Czy wszyscy prezydenci USA rozumieją konstytucję Ameryki tak jak rozumieli to jej sygnatariusze? Nie, nie wszyscy. Na przykład Prezydent Reagan rozumiał to bardzo dobrze, Prezydent Clinton, nie. Generalizując, zwykle Republikanie rozumieją dobrze założenia konstytucji, Demokraci nie. Dlaczego tak jest to bardziej obszerny temat do opisania.

Pragnę być dobrze zrozumiany. Nigdy w USA nie było i nie będzie aby sto procent albo blisko sto procent ludzi wybrali Jezusa na Króla. Nigdy w Polsce nie było i nie będzie aby sto procent lub blisko sto procent ludzi wybrali Jezusa na Króla. Gdy jednak ponad 50% głosujących obywateli uczyni to, zwycięstwo jest oczywiste.

Tu potrzebna jest mądrość i ostrożność. Wynajęcie malarza portrecisty i wybranie przystojnego mężczyzny aby był modelem dla malarza, namalowanie obrazu z koroną na głowie i ogłoszenie w Polsce, „to nasz Król, Jezus” to sposób atrakcyjny ale bardzo, bardzo zwodniczy. Apostoł Paweł ostrzega w Liście do Kościoła w Rzymie, w pierwszym rozdziale aby takich podobizn (malowanych, czy rzeźbionych) nie czynić. Pisze też o zwodniczych i przykrych konsekwencjach czynienia tego.

Imię Jezus Chrystus wystarczy. Imię Jezus Chrystus jest więcej niż wystarczające. Wszystkie moce w niebie (aniołowie) na ziemi, (ludzie) i pod ziemią (moce szatańskie) wiedzą kto jest Jezus Chrystus i to wystarczy.  "...aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, zarówno tych w niebie, jak i tych na ziemi i tych pod ziemią." (Filip. 2:10)  (Nie wszyscy ludzie na ziemi wiedzą, ale kiedyś poznają, kto jest Jezus Chrystus)

 Największa figura, “podobizna” Chrystusa jest w Brazylii, mimo to Brazylia nigdy nie była mocnym liderem wśród narodów świata. Czterysta, trzysta lat temu w Ameryce nie budowano figur, “podobizn” Chrystusa, ale budowano szkoły takie jak Yale, czy Harvard, w których nauczano wtedy i dbano o to aby – każdy student ćwiczył się w czytaniu Pisma Świętego dwa razy dziennie, aby wykazać się sztuką jego znajomości, tak w teorii, płynności językowej, logicznego rozważania, jak i prawdy duchowej, tak aby widzieć że Słowo Boże jest światłością, “oświeca i naucza niedoświadczonych.”

 „Polska dla Jezusa.” Wspaniałe, inspirujące hasło. Ponad dwadzieścia lat temu dla Polaków w Chicago i okolicach powstała audycja ‘Radio dla Jezusa,’ Wiara i Wolność. Mimo że nie ja byłem tym kto rozpoczął programy audycji, dzięki łasce Boga, prowadzę audycję ponad dwadzieścia lat. Nie tylko Polacy w Chicago mają dostęp do audycji ale Polacy wszędzie, za pośrednictwem wiaraiwolnosc.pl Słuchający audycji, słuchający lub czytający to co jest na stronie wiaraiwolnosc.pl wiedzą dokładnie jak zbudować Polskę dla Jezusa.

W audycjach były i są prezentowane setki autentycznych reportaży, świadectw jak żywy Jezus zmienił i zmienia życie ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się w dolinie, lub na dnie swojej rzeczywistości. Większość tych reportaży jest wprost z Polski. Ludzie ci, gdy odmienieni idąc przez ich nowe zmienione życie, rozsiewają to co odkryli i doświadczyli, a w ten sposób budują Polskę dla Jezusa. Nie, ja nie piszę to przez potrzebę podbudowania własnej pychy. To nie ja buduję Polskę dla Jezusa, to ludzie „we the people” … zbudują Polskę dla Jezusa.

„We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.”
„To my, ludzie (obywatele) Stanów Zjednoczonych, w Celu utworzenia bardziej doskonale Zjednoczonych Stanów, dla ustanowienia Sprawiedliwości, zabezpieczenia domowego spokoju, zapewnienia wspólnej obrony, promowania powszechnego Dobrobytu i zabezpieczenia Błogosławieństwa Wolności dla siebie i naszych potomnych, nakazujemy ustanowić Konstytucję dla Stanów Zjednoczonych Ameryki."

 Każdy przewodnik duchowy, pastor, lider pragnie, aby ludzie przychodzili do Chrystusa w wierze, w zaufaniu i aby wydawali świadectwo nowego narodzenia. Gdy jesteś jednym z takich liderów, szukasz ludzi, którzy będą wypełniać wezwanie Jezusa, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Ew. Marka 16:15)

Gdy jesteś jednym z takich liderów, szukasz ludzi, którzy wypełniając wezwanie Jezusa, zanim pójdą na cały świat, pójdą w okolice Twojego miasta, wsi, osiedla. Jednak nie znajdujesz chętnych. Widzisz osoby spędzające dużo godzin przy telefonach, czy komputerach i zastanawiasz się, dlaczego. Zamiast ubolewać nad tym, wykorzystaj tę niepowtarzalną okazję i te nawyki, szczególnie młodych, którzy tak dużo czasu spędzają przed małym, czy większym ekranem. Jak to zrobić?

Zobacz, to tak jakbyśmy wyszli idąc od domu do domu, od klubu do klubu, od karczmy do karczmy w Polsce i szukali tych, którzy się źle mają. Można iść na nogach, można jechać samochodem, tutaj naszym środkiem lokomocji jest internet.

Zobacz, sprawdź tę stronę internetową i wykorzystaj potencjał, jaki masz w swojej grupie, Kościele, wśród tych dookoła.
Przykład. Kiedyś wszedłem na jedno z forum w Polsce, gdzie kobiety, które w przeszłości były molestowane seksualnie, próbowały radzić sobie jak przeżyć jeszcze jeden dzień w koszmarze i dramacie swojej przeszłości. Napisałem, opisałem im że Jezus jest dla nich ratunkiem. Było zainteresowanie. Po dwóch moich listach zostałem zablokowany przez administratora forum. Gdybym miał gotowe “narzędzia” internetowe, miałbym możliwość pomóc niektórym z tych kobiet. Strona Wiara i Wolność nie była jeszcze gotowa do zaproponowania, teraz już jest.

Pomyślisz może - jak strona Wiara i Wolność pomoże mi w ewangelizacji w moim mieście, w mojej okolicy? Bardzo podobnie jak w ewangelizacji w całej Polsce. Większość ludzi, szczególnie młodych ma dostęp do internetu. Ludzie w Twojej grupie mają kontakt internetowy, lub mogą mieć również z ludźmi w Waszej okolicy. Są ludzie, którzy toną w alkoholu, narkotykach, są młodzi z rozbitych rodzin. Gdy posłuchają setki świadectw prezentowanych w audycjach Wiara i Wolność, czy też na stronicy "Wyzwolony, uwolniony, wolny" nie mogą pozostać obojętni.

Poniżej fragment artykułu ze strony internetowej: Dawno temu Harnack napisał w swojej rozprawie pt. Misja i rozwój chrześcijaństwa: „Misja chrześcijaństwa w rzeczywistości dokonywała się przez nieformalnych misjonarzy".
I miał rację. Miał całkowitą rację! W Dz. Ap. 8:1 - wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Zauważmy, kim byli ci, którzy zostali rozproszeni i dzielili się Dobrą Nowiną? Wszyscy, z wyjątkiem apostołów! Apostołowie pozostali w Jerozolimie, a nieformalni świadkowie i ewangeliści wyszli, dzieląc się Ewangelią. Każdy z nas powinien wydawać świadectwo o Jezusie. Duch Święty będzie naszym pomocnikiem, ludzie zaczną słuchać i zastanawiać się nad swoim życiem. Czynili tak w pierwszym wieku i czynią to teraz, gdy chrześcijanie wychodzą z budynków kościelnych i rozmawiają o Dobrej Nowinie na ulicach i w mieszkaniach, w kawiarniach i sklepach. Jednak większość chrześcijan nie wie jak to czynić, lub nie ma odwagi, tak twarzą w twarz.

Żyjemy w niepowtarzalnych czasach. Nigdy nie było takich możliwości ewangelizacji jak obecnie. Kiedyś chrześcijanie musieli wychodzić z budynków, aby głosić Jezusa i zbawienie z łaski w Jezusie, teraz chrześcijanie mogą to robić - nie wychodząc z domów ... internet jest tym wspaniałym środkiem lokomocji. Miliony ludzi (również Polaków) wraz ze swoją religią i bez religii ginie na zawsze. Nie zaniedbajmy tej jednej życiowej szansy.

Ameryka, Ameryka, niezwykły kraj do poznania i do studiowania. Więcej znajdziesz pod zakładką "Czytelnia - Czy wiesz na pewno - Otrzymanie obywatelstwa USA ..." lub klik - Otrzymanie obywatelstwa USA

 Jesteś liderem grupy, spotykacie się ... możesz zamieścić informację na tej stronie internetowej w zakładce "Zostań z nami" - "Kościół domowy." Podaj kontakt i informacje w jakim celu są spotkania - czy są to nabożeństwa, studium biblijne, czy innego rodzaju spotkania. Opisz to w kilku zdaniach, lub więcej. 


... szukając szukających ...
      Tadeusz Tomal

 

Drukuj E-mail

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!