Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Apost. 17:24
"Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką"
 
Pytanie: Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?
 
Ew. Mat 18:20
"Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta jeśli bardzo uważnie czytamy to co jest napisane w Piśmie Świętym. Każde słowo jest tu bardzo ważne.Jak czytaliśmy, "Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką"
 
Jeżeli budynek kościelny to dzieło rąk ludzkich, a wiemy że jest to dzieło rąk ludzkich, to rozumiemy że Najwyższy nie mieszka w budynkach kościelnych. W ten sposób jedno wiemy na pewno. Że Pan Bóg, że Chrystus nie mieszka w budynkach kościelnych.
Nie mieszka On w żadnej formie ani pod żadną postacią, gdyż tak jest napisane. Dla porównania popatrzmy na inne polskie tłumaczenie Pisma. W jednym ze starszych polskich tłumaczeń pisze. "Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych".
 
Jeśli to przyjmiemy jako prawdę Bożą, to nasuwa się pytanie. To gdzie mieszka ten Najwyższy? Jeśli nie mieszka w budynkach kościelnych? W  Efez. 3:17 czytamy: "Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach"; … Rozumiemy tu, że Chrystus może zamieszkać w człowieku - przez wiarę. Przez zawierzenie Mu. Przez zaufanie Mu.  A w L. Rz 8:11  "A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha". Zwróćmy uwagę na słowo, "jeżeliA jeżeli mieszka w was Duch. .."  
 
Dlaczego to słowo "jeżeli" ? Bo w Rzym 8:9, czytamy znów: "… jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli jednak kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy".  A w 1 Kor 3:16: "Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?" 
Jaka jest tu konkluzja? Jeżeli Duch Chrystusa mieszka w człowieku, człowiek ten należy do Chrystusa i człowiek ten jest świątynią Boga. 
Mamy tu już dwie trzecie odpowiedzi. Pan Bóg, czy też Chrystus nie mieszka w budynkach kościelnych. A gdzie mieszka? Mieszka On w osobach którzy uznali Chrystusa przez wiarę jako Pana i Króla swojego życia. 
 
A teraz ostatnia część pytania, a jednocześnie odpowiedź na pytanie w całości. „Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?” Czytaliśmy fragment z Ew. Mat 18:20, "Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich".
Jak to rozumiemy? Jeżeli w imieniu Chrystusa zbiorą się co najmniej dwie, trzy osoby, oczywiście osoby które należą do Chrystusa, to Chrystus jest tam. Chrystus jest z nimi. Wtedy i tylko wtedy Chrystus jest obecny w budynku kościelnym. 
 
Pełna odpowiedź na pytanie: „Czy Jezus Chrystus jest obecny w budynku kościelnym, gdy w budynku nie ma ludzi, gdy budynek jest pusty?” Odpowiedzią jest: Gdy w budynku kościelnym nie ma ludzi, to w budynku tym nie ma Chrystusa. W budynku tym nie ma Pana i nie ma Boga. Nie ma tam Pana Boga. Nie ma go tam pod żadną postacią. 
 
Nie możesz wyobrazić sobie Boga przez obrazy, ale możesz poznać żywego Stwórcę.
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!