Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Luk. 7:47‑48
"Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje".
 
Pytanie: Czy Chrystus powinien kochać cię za twoją dobroć, czy ty masz kochać Chrystusa za Jego dobroć?
 
L. do Rzym. 5:8
"Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami".
 
Istnieje powiedzenie, nie ma nic za darmo, albo coś za coś. Słyszymy też czasem:Gdybyś ty dla mnie, ... to i ja bym ... dla ciebie. Brzmi to jak wymiana handlowa, ale jak naprawdę jest z to tak zwaną miłością, lub z prawdziwą miłością? Biblia mówi o trzech rodzajach miłości. Miłość Amor, czy miłość Amora. Taka miłość kojarzy się przeważnie z miłością fizyczną, z seksem. Inny rodzaj miłości pisze Biblia to Phileo, to miłość która kojarzy się z przyjaźnią. Od tego pochodzi słowo filantropia, czyli  miłość w czynieniu czegoś dla ludzi. Jest to miłość uwarunkowana akcją. I trzeci rodzaj miłości wymieniany w Biblii to Agape, czyli miłość bezwarunkowa.
Miłość bez zasług. Miłość Boża jest właśnie miłością Agape. Jak poznajemy z Biblii różne są oblicza miłości. Ktoś może na przykład być filantropem. Być filantropem to wspaniała cecha. Ale filantropia może być też uprawiana dla zaspokojenia samolubnych ambicji.
Albo inne odbicie miłości. Przymilę się komuś, aby coś załatwić. Będę dobrym, aby sobie coś zasłużyć. Sex też często jest nazywany miłością. Choć wielokrotnie sex nie ma nic wspólnego z miłością.
 
Na świecie istnieje głód miłości. Głód miłości prawdziwej. Choć nie zawsze chcemy się do tego przyznać, każdy z nas ma taki głód. Większość ludzi zaspakaja ten głód namiastką miłości. Tak jak istnieją podrabiane dolary, tak też istnieje podrobiona miłość.
 
Jaka jest miłość Boża, czyli miłość Agape? Apostoł Paweł modli się o taką miłość dla ciebie i dla mnie,
jak czytamy w Liście do Efezjan 3:17‑19
"Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wykorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą". Miłość Boża, miłość Chrystusa przewyższa ludzkie poznanie. Znaczy to że żaden naukowiec nie potrafi opracować formuły na taką miłość. Miłość ta nie mieści się w laboratoriach naukowych, ani wielkie ludzkie mózgi nie mogą jej pojąć. 
 
Dlaczego Chrystus powiedział o tej kobiecie, która uprawiała prostytucję że "Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała". Ta kobieta szukała prawdziwej miłości i mimo wielu doświadczeń nie znalazła tej miłości. Gdy spotkała Chrystusa wtedy po raz pierwszy w swoim życiu doświadczyła tej miłości. Miłości Agape. Doświadczyła i zrozumiała czym jest prawdziwa miłość. 
 
Jak czytaliśmy wcześniej, "Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami". Według naszej kalkulacji i zrozumienia przekazanego nam przez religijną tradycję, Chrystus powinien był czekać na ludzi aż przejdą przez życie, a wtedy przyjść na ziemię i umrzeć. Umrzeć oczywiście za tych, którzy sobie na to zasłużyli. A wtedy zbawić tylko zasłużonych. A co Chrystus uczynił? Nie czekał na twoje ani moje zasługi, ale wiedząc dokładnie jakimi ludźmi będziemy, przyszedł i umarł abym ja i ty mogliśmy poznać i zrozumieć że Chrystus pokochał cię nie za twoją dobroć, ale że ty masz powody aby kochać Chrystusa za Jego dobroć.
 
Ludzie mówią o grzechach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Czy tak Chrystus widział twoje i moje grzechy gdy umierał? Oczywiście że nie!  Wszystkie twoje i moje grzechy widział On jako grzechy przyszłe - i wtedy już wtedy umarł za te wszystkie grzechy. Czy nie jest to proste? Takie to proste, oczywiste i niezwykłe, a tak bardzo zagmatwane i skomplikowane przez ludzi w różnych religiach tego świata.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!