Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Księga Dz.Apostolskich informuje nas jak apostołowie zakładali nowe kościoły. W rozdz.14-tym,wierszu 23-cim czytamy:  
"Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli".
 
Pytanie: Jaką funkcję pełnił apostoł Piotr w pierwszym Kościele, to znaczy na początku powstawania Kościoła?
 
1 L. Piotra 5:1‑2
"Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;"
 
Osoby, które nie czytają Pisma Świętego ale opierają swoją wiedzę o kościele i jego powstaniu na nauce o tradycji religijnej, mają często problem określić jak powinien wyglądać prawdziwy Kościół Chrystusa. Nie koniecznie trzeba studiować tomy historii, wystarczy uważnie przeczytać Dzieje Apostolskie aby zobaczyć jak apostołowie spełniali polecenia i nauki otrzymane od Chrystusa. W jaki sposób ludzie otrzymywali darowanie ich grzechów, w jaki sposób ludzie byli chrzczeni i w jaki sposób zakładane były i prowadzone kościoły należące do Chrystusa.
 
W cytowanych wyżej wersetach czytamy że kościoły prowadzone były przez starszych kościoła. Kto to są starsi? Jest to kilka zaufanych osób wybranych przez członków danego kościoła. Jak czytaliśmy przed chwilą byli to ludzie, którzy zawierzyli, czyli zaufali Chrystusowi. Starsi wspólnie podejmują decyzję w sprawach formalnych, finansowych i nauki w danej społeczności kościoła. Pierwsze chrześcijańskie kościoły zakładane były przez apostołów i apostołowie ci również byli członkami rady starszych. Tak było w sytuacji apostoła Jana i tak było przypadku apostoła Piotra.  
 
Czy tak było 2000 lat temu, a teraz powinno być inaczej? Obecnie i w dalszym ciągu są kościoły chrześcijańskie, które opierają swoją naukę i sposób prowadzenia na tej samej zasadzie jak czynili to apostołowie wtedy. I dzisiaj kościoły te są prowadzone właśnie przez grupę starszych, a nauka w tych kościołach opiera się wyłącznie i tylko na nauce Chrystusa i apostołów, czyli na nauce Pisma Świętego. Odpowiedzią na pytanie: Jaką funkcję pełnił apostoł Piotr w pierwszym Kościele, to znaczy na początku powstania Kościoła? Odpowiedzią są własne słowa ap. Piotra, który w swoim liście pisze:"Starszych więc, którzy są wśród was, proszę,  ja również starszy..." Apostoł Piotr należał właśnie do grupy starszych w jednym z pierwszych kościołów chrześcijańskich.
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!