Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz.  Apost.  13:38‑39
"Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że oznajmiamy wam odpuszczenie grzechów przez Niego: Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego (Chrystusa) usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym."
 
L. do Rzym 10:13
"Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony".
 
Pytanie: Gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie,wszystkich grzechów, czy Hitler byłby zbawiony?
 
Ew. Łukasza 23:39‑43
"Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież ‑ sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.  Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju".
 
W oczach większości ludzi zbawienie kojarzy się z wypełnianiem przykazań, zasługami i dobrymi uczynkami, albo ze świętymi, którzy żyli tak zwanym świętym życiem. A gdyby zapytać: a co z tobą? Najczęściej odpowiedzią jest:  >nie wiem!<
 
Jeśli masz problem ze zrozumieniem tego, to albo nie czytasz i nie znasz Pisma Świętego, albo gdy czytasz, Słowo Boże nie jest dla ciebie pierwszym i ostatnim, nie jest  jedynym autorytetem w nauce o człowieku i o planie Bożym dla człowieka. Bo jeśli zbawić się możesz przez dobre uczynki, przez zasługi, to Chrystus umarł niepotrzebnie - jak pisze ap. Paweł, albo też Chrystus nie umarł za ciebie. A jeśli Chrystus umarł niepotrzebnie, to czy Pan Bóg pomylił się w swoim planie? Gdzieś tutaj istnieje błąd. A jeśli jest błąd, to czy błędem jest Boży plan, czy błędem jest ludzkie myślenie.  
 
Dlatego aby odpowiedzieć na pytanie: Gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie, czy Hitler byłby zbawiony?  Aby na to odpowiedzieć, koniecznym jest odpowiedzieć na pytanie. Czy Boży plan zbawienia człowiek jest pomyłką? Jeżeli Boży plan nie jest pomyłką, to gdyby Hitler w ostatniej godzinie swojego życia zawołał do Chrystusa o przebaczenie wszystkich grzechów, Hitler byłby zbawiony? Jednym z dowodów na to jest przykład przestępcy na krzyżu, który nie miał czasu na dobre uczynki, na zasługi i na święte życie. Przestępca na krzyżu nie miał też ostatniego namaszczenia, a Chrystus zapewnił go, że
"Dziś ze Mną będziesz w raju." Czy obydwa przestępcy poszli z Chrystusem do raju?  Nie!  Dlaczego?  Bo mimo że przestępców było tam dwóch, tylko jeden z nich zaufał Chrystusowi że tylko On, Chrystus może go zbawić. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!