Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks.Wyjścia 32:31 + 10-11
"I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota".
"Dlatego zostaw Mnie w spokoju, (powiedział Pan Bóg) aby rozpalił się gniew mój na nich.Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką?"
 
Pan Bóg chciał zniszczyć Izrael za to że uczynili sobie figurę ze złota.Mojżesz stanął w obronie Izraela. Tam, wtedy pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem był Mojżesz.
 
Pytanie: Kto jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Panem Bogiem, teraz?
 
1 List do Tymoteusza 2:5
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus,"
 
W Starym Testamencie było wielu ludzi - pośredników miedzy człowiekiem a Bogiem. Był pośrednikiem Mojżesz, później był Jozue. Następnie  pośrednikami byli kapłani. Dlaczego było wielu pośredników? Bo byli to tylko ludzie, którzy umierali i wtedy znów potrzebni byli inni pośrednicy. Ci, którzy umierali, nie mogli być już więcej pośrednikami. Mojżesz, jak czytamy był przyjacielem Boga i rozmawiał z Panem Bogiem bezpośrednio, tak jak nikt inny, ale jego rola pośrednika skończyła się gdy odszedł z ziemi.Każdy pośrednik był tylko tu na ziemi.  
 
Po przyjściu Chrystusa z nieba i po Jego odejściu do nieba sytuacja się zmieniła. Nie potrzebni byli już inni pośrednicy ani tu na ziemi ani tam w niebie. Niepotrzebni byli ludzie jak Mojżesz i niepotrzebni już byli kapłani. Dlaczego niepotrzebni są kapłani? Szczegółowe wyjaśnienie znajdujemy w L. do Hebrajczyków w rozdziale 7. Chrystus może spełnić i spełniać rolę pośrednika tak tu na ziemi, jak i tam w niebie.  W Liście do Hebrajczyków Rozdział  7: (22‑26) mamy to objaśnione dosyć dokładnie..
"O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,  Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa".   K.  cyt.  
 
Nikt, żaden człowiek nie może spełnić rolę pośrednika między człowiekiem a Panem Bogiem tylko Chrystus. Każdy kto wybrał Chrystusa jako swojego osobistego pośrednika, nie potrzebuje innego pośrednika, czy pośredniczki aby mieć kontakt ze Stwórcą, czy aby mieć dostęp do Boga. Nie potrzebuje też kapłana. Nie tylko nie potrzebuje, ale Pan Bóg nie akceptuje i nie uznaje teraz żadnego innego pośrednika między Nim a człowiekiem. Wszystkie te funkcje, funkcje kapłana, czy rolę pośrednika idealnie wypełnia zawsze żyjący i wszędzie obecny Jezus Chrystus. Tak jak czytaliśmy: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus". Potrzebujesz pośrednika – człowieka?  Pan Bóg dał nam człowieka pośrednika. Jest nim - Jezus Chrystus. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!