Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 10:17-18
"Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".
 
Pytanie: Czy Chrystus, który bardzo cierpiał oczekuje naszego współczucia, czy też oczekuje od nas coś innego?
 
Ew. Luk 23:27-28
"A szło za Nim (za Chrystusem) mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!"      .
 
W minionych miesiącach, szczególnie w związku z filmem Pasja dużo ludzi oglądając zdjęcia na filmie uświadamiało sobie wielkość i okrucieństwo cierpienia jakiemu był poddany Chrystus. Obrazy te budziły różne odczucia i różne emocje. Wśród tych różnych emocji na pewno ludzie odczuwali litość z powodu cierpienia Chrystusa. Bo czasem żal nam kogoś kto cierpi. Czy jednak Chrystus oczekuje od nas takich emocji i takich refleksji?  Czy oczekuje abyśmy widzieli Go jako bardzo biednego i bezradnego?  Bo najpierw urodził się w stajni i w żłobku. Taki mały, słaby i biedny. Urodził się w takich biednych warunkach i okolicznościach. W stajni, na słomie, wśród zwierząt. Później, gdy zaczął głosić królestwo niebios, leczył i pomagał innym,  prześladowano go a na końcu ukrzyżowano. 
 
Czy Chrystus oczekuje naszego współczucia?  Łatwiej nam to zrozumieć gdy zadamy sobie to najważniejsze pytanie. W jakim celu przybył Chrystus na ziemię? Czy przybył szukać twojej, mojej pomocy? Czy też aby mnie i tobie pomóc? Czy Chrystus przyszedł abyśmy ja i ty zlitowali się nad Nim, czy też przyszedł bo ulitował się nad twoim i moim beznadziejnym losem i beznadziejną przyszłością? Czy Chrystus przybył po to abyśmy potępiali Żydów, że Go wysłali na krzyż, czy też przybył w celu abyśmy ja i ty skorzystali z tego co On oferuje i nie byli potępieni na wieki?  "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!"       
 
W jakim celu przybył Chrystus na ziemię? W Ew. Mat 9:(35-36) czytamy: 
"Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Chrystus litował się nad ludźmi!  Każdy człowiek, nawet ten najlepszy potrzebuje aby Chrystus ulitował się nad nim"
 
Bo co dzieje się gdy religijni ludzie litują się nad Chrystusem? Czytamy o tym w rozdziale 27 Ew. Mateusza (41-42)  "Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego". Arcykapłani, uczeni w Piśmie to ludzie najbardziej religijni. Właśnie oni patrząc na Chrystusa wiszącego na krzyżu patrzyli na Niego z politowaniem, mówiąc: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Bo do podobnych refleksji dochodzą ludzie którzy patrzą na Chrystusa z politowaniem. 
 
Pytaniem było: Czy Chrystus oczekuje naszego współczucia, czy też poddania się Jego woli? Jak czytaliśmy, Chrystus przybył na ziemię aby spełnić wolę Ojca. Poddał się woli swojego Ojca i wypełnił tę wolę w stu procentach i bez zastrzeżeń. Czy twoja i moja postawa wobec Chrystusa powinna być inna? Tym bardziej jeżeli pragniemy znaleźć się i żyć tam gdzie i On jest?  W Ew. Jana 17:(19-21) Chrystus mówi:
"A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał".
Pan Bóg oczekuje aby wspominając cierpienie Chrystusa, człowiek zobaczył siebie. By człowiek zobaczył jak wielki i okrutny jest jego grzech. Wtedy i tylko wtedy człowiek zobaczy Chrystusa który ratuje, zobaczy Chrystusa wybawiciela. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!