Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

1 Ks. Królewska 9:6‑7
"Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode Mnie wy i wasi synowie i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon,  to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu Imieniu, odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów,"
 
Pytanie:  Czy Izrael jest nadal narodem wybranym, czy też został odrzucony przez Stwórcę i nie jest  wybranym?
 
L. do Rzym. 11:25‑26
"Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy ‑ byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania ‑ że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan.  I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba".
 
Pan Bóg wybrał Żydów jako swój lud nie dlatego że na to zasługiwali, ale że tak postanowił.  Przez długie stulecia Pan wychowywał swój lud, prowadził, upominał, karcił i ubolewał ze są Mu niewierni. W swych napomnieniach Stwórca przypominał Żydom, że gdy nie posłuchają Jego dobrych rad, rozproszy ich po całym świecie i będą przedmiotem żartów i złośliwych przypowieści. Czy te Boże słowa wypełniły się? Dokładnie.  Do 1948 roku, przez okres dziewiętnastu stuleci nie było Izraela na mapie świata. Ale ten sam Pan i Bóg powiedział również, jak czytamy w L. Ezech. 20:41‑44
"Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzą was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów.  Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom.  I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście . I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski ‑ mówi Wszechmocny Pan.." K.  cyt.
 
Pan Bóg odsunął Izrael od swojego oblicza na pewien czas. W czasie tym Stwórca dał szansę tym którzy nie są Żydami aby skorzystali i weszli do Jego królestwa. Jak długo trwać będzie ten czas łaski dla pogan, czyli dla tych którzy nie są Żydami?  Nikt nie wie.  Wiadomo tylko że dzisiaj jeszcze trwa ten czas.  Czas łaski aby każdy z nas mógł z niej skorzystać. Przyjdzie dzień, może to być już jutro, że czas łaski dla pogan skończy się i wtedy będzie za późno. Dlatego, zamiast śmiać się z Żydów że zostali odrzuceni, czy nie lepiej przyjąć upomnienia apostoła Pawła i skorzystać z wielkiej szansy, z cierpliwości i dobroci Bożej, która trwa jeszcze do dzisiaj?
 
Rzym 11:22-23
"Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie".
 
Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!