Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

 

Ew. Łukasza 1:25-31 ,

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.

 

Pytanie: Czy możesz być bardziej błogosławionym, czy możesz być bardziej błogosławioną, niż była Maria, matka Jezusa?

 

Ew. Łukasza 11:27-28 

A gdy On (Jezus) to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On (Jezus) wtedy rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. 

 

Nie mamy wątpliwości, że Maria, matka Jezusa była osobą błogosławioną. Czasem przychodzi pytanie, czy Maria była jedyną osobą, błogosławioną? Gdy szukamy odpowiedzi w Biblii widzimy, że Maria była jedną z wielu osób błogosławionych. Bo tak wielu innych było błogosławionych. Błogosławieni byli prorocy, apostołowie, błogosławionych było dużo innych mężczyzn i kobiet. Tak ,ktoś powie, ale Maria, która urodziła Jezusa była najbardziej błogosławioną osobą. Właśnie, dlatego szukamy odpowiedzi na pytanie, czy Maria była najbardziej błogosławioną?

 

Jezus przebywał w ciele Marii, matki Jezusa przez dziewięć miesięcy. Jezus mieszkał w ciele Marii, matki Jezusa przez dziewięć miesięcy. W 1 list do Koryntian 3:16 i w List do Rzymian 8:9 czytamy: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli jednak ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

 

Jezus mieszkał w Marii dziewięć miesięcy, gdy była w ciąży. Jezus mieszka we mnie ponad dwadzieścia lat. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja? Od czasu, gdy przez wiarę przyjąłem Jezusa i uczyniłem Jezusa moim Jedynym Zbawicielem, Jezus mieszka we mnie. Minęło już ponad dwadzieścia lat od czasu kiedy Jezus mieszka we mnie. Jezus mieszkał w Marii dziewięć miesięcy. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja?

 

Maria mówi takie słowa, zapisane w Ew. Łukasza 1:38

Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!  Maria nazywa siebie służebnicą. Inaczej mówiąc, Maria nazywa siebie służącą Boga. 

 

 

 W Ew. Jana 15:14-15, czytamy:  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego.

 

 Maria nazywa siebie służącą Boga. Jezus mówi mi, że nie jestem Jego służącym, Jezus mówi mi że jestem Jego przyjacielem. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja? 

 

Ale, ktoś powie - te słowa Jezus mówił do Apostołów! Jeśli ktoś tak myśli niech czyta uważnie słowa Jezusa, np. te w Ew. Jana 17:20-21

Nie tylko za nimi (Apostołami) proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu (nauczaniu Apostołów) będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

 

Tak dużo Polaków wzdycha mówiąc, tak bardzo chciałabym, tak bardzo chciałbym być błogosławionym, jak była Maria. Jeżeli nie należysz do Jezusa i Duch Jezusa nigdy nie zamieszkał w tobie przez wiarę, wtedy masz powody aby mówić, że Maria, matka Jezusa jest bardziej błogosławioną, niż ty jesteś. 

 

A gdy On (Jezus) to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On (Jezus) wtedy rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. 


Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka zbawienia z łaski darmo w Jezusie Chrystusie.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielka stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności.

 

Ew. Łukasza 1:25-31 ,
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.
 
Pytanie: Czy możesz być bardziej błogosławionym, czy możesz być bardziej błogosławioną, niż była Maria, matka Jezusa?
 
Ew. Łukasza 11:27-28 
Gdy On (Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież (ale raczej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je .
 
Nie mamy wątpliwości, że Maria, matka Jezusa była osobą błogosławioną. Czasem przychodzi pytanie, czy Maria była jedyną osobą, błogosławioną? Gdy szukamy odpowiedzi w Biblii widzimy, że Maria była jedną z wielu osób błogosławionych. Bo tak wielu innych było błogosławionych. Błogosławieni byli prorocy, apostołowie, błogosławionych było dużo innych mężczyzn i kobiet. Tak ,ktoś powie, ale Maria, która urodziła Jezusa była najbardziej błogosławioną osobą. Właśnie, dlatego szukamy odpowiedzi na pytanie, czy Maria była najbardziej błogosławioną?
 
Jezus przebywał w ciele Marii, matki Jezusa przez dziewięć miesięcy. Jezus mieszkał w ciele Marii, matki Jezusa przez dziewięć miesięcy. W 1 list do Koryntian 3:16 i w List do Rzymian 8:9 czytamy: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?  Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli jednak ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.
 
Jezus mieszkał w Marii dziewięć miesięcy, gdy była w ciąży. Jezus mieszka we mnie ponad dwadzieścia lat. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja? Od czasu, gdy przez wiarę przyjąłem Jezusa i uczyniłem Jezusa moim Jedynym Zbawicielem, Jezus mieszka we mnie. Minęło już ponad dwadzieścia lat od czasu kiedy Jezus mieszka we mnie. Jezus mieszkał w Marii dziewięć miesięcy. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja?
 
Maria mówi takie słowa, zapisane w Ew. Łukasza 1:38
Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!  Maria nazywa siebie służebnicą. Inaczej mówiąc, Maria nazywa siebie służącą Boga. 
 
 W Ew. Jana 15:14-15, czytamy:  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego.
 Maria nazywsiebie służącą Boga. Jezus mówi mi, że nie jestem Jego służącym, Jezus mówi mi że jestem Jego przyjacielem. Kto jest bardziej błogosławionym, Maria, czy ja? 
 
Tak dużo Polaków wzdycha mówiąc, tak bardzo chciałabym, tak bardzo chciałbym być błogosławionym, jak była Maria. Jeżeli nie należysz do Jezusa i Duch Jezusa nigdy nie zamieszkał w tobie przez wiarę, wtedy masz powody aby mówić, że Maria, matka Jezusa jest bardziej błogosławioną, niż ty jesteś. 
 
W Ew. św. Łukasza 11:27-28 czytamy takie słowa Jezusa: 
A gdy On (Jezus) to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On (Jezus) wtedy rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. 
 
Czytaj codziennie Pismo Święte.  Poznaj dokładnie naukę Bożą.  Poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka zbawienia z łaski darmo w Jezusie Chrystusie.  Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd.  Pamiętaj, chodzi o wielka stawkę, bo chodzi o twoje życie.  Teraz i w wieczności.

 

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!