Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Hebrajczyków 11:7

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą?

 

L. do Rzymian 5:1-4

Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję.

 

Pytanie jest do nas. Jaka jest różnica między nadzieją i wiarą? Pozornie trudno dostrzec jakąkolwiek różnicę.

Wiara i nadzieja są tak ściśle związane, że nie mogą być rozdzielone. Jednak istnieje różnica między nimi.

 

Miałem w czymś nadzieję, ale później wypełniłem tę nadzieję wiarą. Gdy to zrobiłem, mam już pewność.

 

Pierwsze, nadzieja i wiara różnią się w odniesieniu do ich pochodzenia, różnią się co do ich źródeł.

Wiara pochodzi ze zrozumienia prawdy, a nadzieja rośnie jako akt woli. „Jeszcze nie rozumiesz? Mam nadzieję że zrozumiesz.”

 

Po drugie, nadzieja i wiara różnią się w odniesieniu do ich celów.

Wiara koncentruje się na zapisanej prawdzie Bożej. Nadzieja patrzy w dobroć Boga. „Mam nadzieję, że Bóg mnie zrozumie.”

 

Najlepiej to tłumaczy List do Hebrajczyków 11:1
Wiara więc jest poręką (pewnością) tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Wiara jest gwarancją (tytułem własności, potwierdzeniem) rzeczy oczekiwanych (z Bożą gwarancją zapisaną w Biblii) i wiara jest dowodem rzeczy nie widzianych [jest przekonaniem o ich rzeczywistości - wiara przyjmuje jako fakt istnienia tego, czego nie mogę doświadczyć fizycznymi czy psychicznymi zmysłami]. Bo gdy już je doświadczę, to po co mi wiara? Niepotrzebna, wcale !

 

 Jaka jest różnica między nadzieją a wiarą?

Gdy ktoś wierzy w Ewangelię zbawienia z łaski, to nie musimy już mówić do niego – mam nadzieję, że uwierzysz. Gdy ktoś już uwierzył to nie potrzebujemy mówić – mam nadzieję, że któregoś dnia uwierzysz.

Jeżeli ktoś nie wierzy w Ewangelię zbawienia z łaski, to możemy tylko powiedzieć – mam nadzieję, że uwierzysz.

 

W audycji Wiara i Wolność bardzo dużo mówimy i często prezentujemy Ewangelię zbawienia z łaski w Jezusie. Wobec tych, którzy nadal nie wierzą, możemy tylko dodać: mamy nadzieję że któregoś dnia uwierzysz.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!