Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ew. Jana 1:10-12

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego 

 

Słowo Boże przyjęte czyni człowieka dzieckiem Bożym.

 

Pytanie: Czym jest słowo Boże słuchane, a nie przyjęte?

 

Ew. Jana 12:48 (Hebr. 4:12)

Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.

 

Pierwsze i najważniejsze o czym mamy pamiętać to to co jest napisane na początku Ewangelii Jana:

1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

2. Ono było na początku u Boga.

3. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

 

Chrystus to słowo Boże, a słowo Boże to Chrystus. Jeśli czytamy, że mamy się karmić słowem Bożym, to właśnie mamy się karmić Chrystusem, albo gdy jest napisane, że mamy spożywać Chrystusa, to znaczy, że mamy się karmić słowem Bożym. Jest to niepodzielne i jednoznaczne. Nie da się tego rozdzielić i nie wolno tego rozdzielać. Tu chodzi o sprawy duchowe, a chleba duchowego nie da się połykać. Chrystus mówi, że słowo Boże jest Duchem i jest życiem.

Ci z nas co to czynią, jak czytaliśmy przed chwilą, wtedy słowo Boże - Chrystus daje moc stania się dziećmi Bożymi. Wniosek stąd, że słowo Boże ma wielką moc. Słowo Boże zostało też zapisane dla nas. Gdy to słowo poznajemy, mamy do wyboru je przyjąć lub odrzucić. Ci co przyjmą, stają się dziećmi Bożymi, a co z tymi, którzy nie przyjmą? To słowo Boże staje się sędzią.

 

Jak czytamy w Liście do Hebrajczyków (r. 4), słowo Boże to jak obosieczny miecz, a więc działa w obydwie strony. Zbawia i osądza. Tych co przyjmują słowo- zbawia, tych co nie przyjmują - osądza.

 

Ap. Piotr tak pisze na ten temat (1 Ptr 2:6-8):

To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. 

 

O kim ap. Piotr pisze? Oczywiście, o Chrystusie, to znaczy o słowie Bożym.. Dla jednych jest On zbawieniem, na którym się nie zawiodą, a dla drugich, którzy nie przyjęli tego słowa Bożego, czyli Chrystusa, jest kamieniem upadku, na którym się potkną.

 

W każdym dniu naszego życia słyszymy różne relacje, opowieści, różne historie i baśnie. Słyszymy, idziemy dalej i możemy się tym nie przejmować, przyjąć, odrzucić - nie ma różnicy.

Ale gdy mamy do czynienia ze słowem Bożym jest wielka różnica. Nie możemy pozostać obojętni, bo to słowo, wcześniej czy później wykona swoją pracę w naszym życiu. Wykona pracę zbawiciela, lub pracę sędziego.

 

Ew. Jana 1:10-12

Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego 

Ew Jana 1:14

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

Słowo Boże – Chrystus przyszedł na ziemię. Jedni przyjmują Go jako swojego zbawiciela inni odrzucają Go. Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym, ale tylko ci którzy przyjęli słowo Boże – Chrystusa stali się dziećmi Bożymi.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!