Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 3:10-12

jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 

 

Pytanie: Jak możesz stać się sprawiedliwym w oczach Bożych?

 

L. do Rzym. 3:23-26

wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.

 

Gdy chodziliśmy do szkoły, czasem, z różnych powodów nie byliśmy w szkole jeden, dwa dni. Nie przyjście do szkoły było wykroczeniem przeciwko regulaminowi szkolnemu i nauczyciel wymagał czego? Oczekiwał, wymagał usprawiedliwienia.

Czy nauczyciel przyjął usprawiedliwienie ucznia, który przyszedł i powiedział: źle się czułem, byłem chory, nie byłem w szkole, proszę mnie usprawiedliwić. Czy uczeń otrzymał takie usprawiedliwienie?

Wiemy, że nie. Czego oczekiwał nauczyciel? Nauczyciel żądał, aby ojciec lub matka - aby rodzic usprawiedliwił ucznia.

Rodzic miał autorytet, aby usprawiedliwić ucznia. Uczeń sam siebie nie mógł usprawiedliwić.

 

Bardzo podobnie jest w sytuacji i w relacji z Panem Bogiem. Nikt z ludzi nie może stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: proszę mnie usprawiedliwić ze wszystkich moich win i grzechów, proszę uczynić mnie człowiekiem sprawiedliwym. Takie usprawiedliwienie możemy otrzymać tylko z rąk Jezusa Chrystusa, tylko przez ręce Chrystusa, tylko za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

 

A gdy człowiek wybiera Chrystusa, aby dał mu usprawiedliwienie i gdy przyjmuje to usprawiedliwienie wiarą, wtedy ma powód, aby powiedzieć, że słowa zapisane w Rzym. 8:33-34 są właśnie kierowane do niego. A czytamy tam:

 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

 

Gdy Chrystus usprawiedliwi, wtedy i tylko wtedy możemy żyć i możemy umrzeć jako ludzie sprawiedliwi.

 

Dlatego odpowiedzią na pytanie, Jak możesz stać się sprawiedliwym w oczach Bożych?

Odpowiedzią jest: Gdy człowiek zwróci się w prostych słowach do Chrystusa o usprawiedliwienie, otrzymuje usprawiedliwienie.

I tylko w ten sposób człowiek może być usprawiedliwionym w oczach Bożych.

 

Przeczytajmy parę cytatów ze Słowa Bożego, co mówi na temat ludzi sprawiedliwych:

 

Psalm 92:13

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

 

Ks. Prz. 11:21

Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje.

 

Psalm 5:13

Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą.

 

Psalm 37:25

Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.

 

Psalm 146:8

Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!