Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 3:10-12

jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

 

Pytanie: Czy możesz być usprawiedliwiony przed Bogiem ze swoich grzechów przez wykonywanie dobrych uczynków?

 

L. do Galacjan 2:16

A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

 

Czytaliśmy, że nie ma sprawiedliwego człowieka na tej ziemi. Nie ma ani jednego. Nie ma i nie było.

Ktoś pomyśli, to nieporozumienie. Więc powiedzmy to tak jak jest napisane. Nie ma człowieka sprawiedliwego i nigdy nie było na tej ziemi człowieka sprawiedliwego, bez usprawiedliwienia Bożego.

Każdy człowiek, który rodzi się fizycznie, przychodzi na ten świat jako człowiek niesprawiedliwy.

Niesprawiedliwy w oczach Bożych. Niezależnie od tego czy jest ochrzczony czy nie ochrzczony nadal żyje jako niesprawiedliwy. Żadne magiczne religijne hokus-pokus wykonywane nad człowiekiem nie zmieniają stanu tego człowieka. Jest on człowiekiem niesprawiedliwym. Czy wykonuje on dobre uczynki, czy nie wykonuje dobrych uczynków, jest człowiekiem niesprawiedliwym w oczach Bożych. A jednocześnie czytamy w 1 Koryntian, że niesprawiedliwi (ludzie) nie posiądą królestwa Bożego. Niesprawiedliwi nie mogą nigdy zamieszkać w królestwie Bożym.

 

Skąd to wiemy? Bo tak jest napisane. Tak jak czytaliśmy przed chwilą. że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie (przykazań) Prawa za pomocą dobrych uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jeżeli człowiek próbuje stać się sprawiedliwym przez wypełnianie 10-ciu przykazań. Daremny wysiłek i daremny trud. A w jaki sposób człowiek staje się sprawiedliwym w oczach Bożych,? W jaki sposób człowiek staje się usprawiedliwionym? Znów, tak jak czytaliśmy: lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

 

 

Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Czy nie jest to proste? Ludzie religijni bardzo to skomplikowali, ale według planu Bożego jest to proste. Przeczytajmy jeszcze raz 16-ty wiersz z L. ap. Pawła do Galacjan.

A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.

 

Czy nie jest to jasne, że przez wypełnianie (przykazań) Prawa (takich jak 10-przykazań) za pomocą (dobrych) uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia? Jeżeli rozumiemy co znaczy: że przez wypełnianie (przykazań) Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to rozumiemy wszystko.

 

 

Bo WŁAŚCIWA, ZDROWA EWANGELIA ŁASKI TO NIE JAK ŻYĆ, ALE JAK WIERZYĆ!!

Gdy znajdziesz, gdy poznasz to jak wierzyć, za tym pójdzie zmiana życia!! Bo napisane jest: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!