Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Dz. Ap. 16:1 +13-15

Przybył także do Derbe i Listry . Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. 

W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.

 

Pytanie: Jaka jest różnica między człowiekiem religijnym a człowiekiem zbawionym?

 

1 L. do Kor 15:1-2

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.

 

Jaka jest zasadnicza różnica między człowiekiem religijnym a człowiekiem zbawionym? Gdy spojrzymy dookoła nas zobaczymy

tak dużo, tak bardzo dużo ludzi religijnych, a tak mało ludzi zbawionych. Jest to pierwsza i widoczna różnica.

Popatrzmy na ap. Pawła. Zanim ap. Paweł spotkał Chrystusa był człowiekiem bardzo religijnym. Bardzo gorliwie religijnym. Był gotowym życie oddać za swoją religię. Był gotów walczyć i zniszczyć każdego kto sprzeciwiał się jego religii. Wyznaczył on sobie za cel życia i śmierci, był gotów udać się na koniec świata, aby tylko jego religia nie doznała uszczerbku.

 

Dzisiaj wokół nas spotykamy takich ludzi również. Mówią oni: w tej religii urodziłem się i w tej religii umrę. To jest moja religia z dziada, pradziada i ja pozostanę jej wierny. A co ap. Paweł powiedział o sobie i swojej religii gdy spotkał Chrystusa i Chrystus otworzył mu oczy?

 

L. do Filp 3:7-8

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa

Tak, dokładnie, apostoł po spotkaniu żywego Chrystusa zobaczył, że jego religia i jego gorliwość dla swojej religii to były śmiecie.

 

A teraz wracając do naszego pytania i do cytowanych wierszy o Lidii. Lidia była bogobojną kobietą. Na pewno można powiedzieć, że Lidia była religijną kobietą. I co, i to nie wystarczyło, aby Lidia była zbawioną? Widzimy, że nie. Czytaliśmy, że Pan otworzył jej serce gdy spotkała ap. Pawła. I co ap. Paweł powiedział Lidii gdy ona, jak czytamy słuchała Pawła?

Nic innego jej nie powiedział, ale to co mówił innym. Nic innego jej nie powiedział, ale to czego sam doświadczył jako człowiek, który kiedyś tak jak Lidia był człowiekiem bardzo religijnym, ale nie był człowiekiem zbawionym. Powiedział jej, że jeśli Chrystus stanie się jej panem przez wiarę i zaufanie Jemu, otrzyma ona zbawienie. Lidia to przyjęła, Lidia w to uwierzyła i w ten sposób z osoby religijnej, Lidia stała się osobą zbawioną.

Skąd to wiemy? Bo czytaliśmy, że Lidia zaraz została ochrzczona. A gdy czytamy uważnie dzieje Apostlskie to widzimy, że apostołowie chrzcili przez zanurzenie tylko ludzi zbawionych w Chrystusie. Nie chrzcili oni ludzi religijnych, ale ludzi zbawionych. Chrzcili dokładnie w ten sposób jak im polecił Chrystus, gdy przed swoim odejściem powiedział:

  

Ew. Mar. 16:15-16

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 

WŁAŚCIWA, ZDROWA EWANGELIA ŁASKI TO NIE JAK ŻYĆ, ALE JAK WIERZYĆ!!

Gdy znajdziesz, gdy poznasz to jak wierzyć, za tym pójdzie zmiana życia!! Bo napisane jest: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!