Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 4:16

I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich -

 

Pytanie: W jaki sposób Abraham stał się ojcem świętym tak wielu ludów i narodów?

 

L. do Galacjan 3:6-9

W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. 

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.

 

Dla niektórych z nas pytanie to może być nieco dziwne, albo bardzo dziwne. Abraham? Przecież on był Żydem i praojcem Żydów. Z niego, według Bożego przyrzeczenia powstało pokolenie Izraelitów. Co wspólnego ma Abraham z Polakiem?

Tak, Abraham był praojcem Żydów według ciała. Z niego powstały kolejne pokolenia Żydów. Można powiedzieć tu, że z Abrahama powstały kolejne pokolenia Żydów z krwi i kości.

 

Pismo Święte dzieli ludzi na pokolenia według ciała i pokolenia według ducha, czyli pokolenia cielesne i pokolenia duchowe.

W. L. do Gal. 4:27 czytamy:

Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta,

która żyje z mężem.

 

Jak niepłodna może mieć dzieci? Nie może mieć dzieci fizycznych, ale może mieć dzieci duchowe.

 

 

Ap. Paweł tak pisze do swoich dzieci duchowych:

1 Kor 4:15

Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie.

 

Apostoł Paweł nie miał dzieci fizycznych, ale miał dużo dzieci duchowych. Chrystus też dawał o tym przykłady i tłumaczył na czym polega różnica między rodziną duchową a rodziną fizyczną. Jeden z takich przykładów, to:

 

Ew. Mat 12:47-50

Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. 

 

W tym miejscu właśnie Chrystus objaśnia różnicę między rodziną fizyczną i rodziną duchową

 

Wracając do pytania. W jaki sposób Abraham stał się ojcem świętym tak wielu ludów i narodów?

 

Galacjan 3:6-9

W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. 

I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.

-- ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. Są synami Abrahama, są dziećmi Abrahama. Jakimi dziećmi, fizycznymi czy duchowymi?

Oczywiście, że są dziećmi duchowymi. Ci co złożyli ufność w Chrystusie przez wiarę stają się dziećmi duchowymi. Stają się Bożymi dziećmi i również potomstwem duchowym Abrahama. A wszystko to dzieje się przez wiarę. Taką samą wiarę, tę samą wiarę jaką miał Abraham.

Tu nie chodzi o religię, tu chodzi o wiarę. Chodzi tu o ufność Bogu i Jego słowu, chodzi o złożenie zaufania w Chrystusie.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!