Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

Ks. Rodzaju 3:1-5

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. 

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.

 

W raju szatan przemawiał do Ewy i Adama za pośrednictwem węża.

 

Pytanie: Przez kogo szatan mówi do nas dzisiaj?

 

 

Ew. Mat. 16:22-23

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra:

Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

 

Do Ewy w Raju mówił wąż. Czy rzeczywiście wąż tam mówił? Szatan użył węża jako swoje medium, przez którego przemawiał. Co było główną treścią mowy szatana? Nie słuchaj tego co Pan Bóg powiedział, posłuchaj co ja mówię. Nie słuchaj Słowa Bożego, posłuchaj słowa mojego. Bóg wprowadza w wasze życie ograniczenia, gdy posłuchasz mnie, znajdziesz prawdziwą wolność. Sami będziecie jak Bóg. Treść mowy szatana nie zmieniła się. 

W dalszym ciągu mówi on w ten sam sposób.

 

Na przykład: Nie słuchaj co jest napisane, bo to dla twojego ograniczenia. Biblia to nie jest słowo Boże. Posłuchaj co mówi religia, posłuchaj co mówią ludzie.

Nie słuchaj Stwórcy. Posłuchaj nauki stworzenia. Tyle jest dróg do nieba. Każda droga jest dobra.

 

Pismo Święte daje dosyć dużo przykładów w jaki sposób może przemawiać szatan. Weźmy przykład gdzie Chrystus spotyka się z opętanym w krainie Gergezeńczyków. Jest to zapisane w Ew. Łukasza 8:26-30

 

I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie! Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go:

Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego.

 

Czy Chrystus w tym przypadku rozmawiał z człowiekiem, czy z duchem szatana, czyli demonem? Rozmawiał z człowiekiem, ale przez tego człowieka mówił demon. Człowiek w tym przypadku był narzędziem w mocy demona.

 

Do Ewy i Adama w Raju szatan przemawiał używając węża. Przez kogo szatan mówi do nas dzisiaj?

Szatan dzisiaj używa ludzi, aby przekazać swoje plany i swoje myśli, które są przeciwne woli Bożej. Szatan może użyć człowieka niezależnie jaką pozycję,

czy stanowisko zajmuje ten człowiek.

 

W Ew. Mateusza czytamy gdy Chrystus mówi do apostoła Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże,ale o tym,

co ludzkie. 

 

Pozornie wygląda, że Piotr radzi Chrystusowi wszystko to co dobre. Nie chodź tam... Nie chodź na krzyż... Nie musisz cierpieć... Same dobre, troskliwe słowa. Dlaczego Chrystus powiedział, że to mowa szatana, że to pomysł szatana?

Bo były to rady niezgodne z planem Bożym. Ktokolwiek mówi, czy naucza religii, nawet gdy mówi pozornie dobre słowa, ale jest to niezgodne z tym co jest napisane w Biblii, jest to mowa szatana. Gdy człowiek ten nie trzyma się ściśle Słowa Bożego, ale na przykład dodaje nauki według tradycji religijnej, szatan używa takiego człowieka do swoich celów i do swoich planów. Oczywiście, przypadki takie gdy człowiek jest opanowany w stu procentach przez demony pokazują bardzo zaawansowaną akcję szatana, gdzie demony nie tylko mówią przez człowieka, ale opanowały go całkowicie.

 

Szatan działa z różną mocą i przez różnych ludzi. Ważne abyśmy o tym wiedzieli i o tym pamiętali, bo wtedy łatwiej rozpoznać działanie według Słowa Bożego

i Jego planu, lub działanie poza planem Bożym i poza Jego wolą. Wszystko co jest niezgodne z wolą Bożą jest działaniem przeciwko Panu Bogu, a w ten sposób jest to działanie szatana.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!