Dzisiaj pytanie, dzisiaj odpowiedź

L. do Rzym. 5:12

Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli...

 

Pytanie: Człowiek jest grzesznikiem dlatego, że urodził się grzesznikiem, czy człowiek jest grzesznikiem dlatego, że grzeszy?

 

L. do Rzym. 5:14-19

A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze [skutkiem grzechu, spowodowanym przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

 

Wszystko ma swój początek. Grzech też ma swój początek. Dlatego ważne jest abyśmy pamiętali o tym początku, abyśmy pamiętali gdy zastanawiamy się

nad naszym pytaniem:

Człowiek jest grzesznikiem dlatego, że urodził się grzesznikiem, czy człowiek jest grzesznikiem dlatego, że grzeszy? Pamiętajmy, abyśmy myśląc o tym wrócili do początku.

Człowiek zrodzony z pokolenia Adama nie może nie grzeszyć. Choćby nawet bardzo chciał nie grzeszyć, nie może on nie grzeszyć. Dlaczego?

Dlatego, że urodził się grzesznikiem.

 

W Psalmie 51:7 czytamy:

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.

 

Człowiek zrodzony w grzechu musi grzeszyć. Tak jak ptak fruwa, bo urodził się ptakiem. Tak jak ryba pływa, bo urodziła się rybą, tak człowiek musi grzeszyć,

bo urodził się grzesznikiem.

Chodzenie do spowiedzi nawet codziennie nie zmienia faktu, że człowiek ten nadal jest grzesznikiem.

 

Pismo Święte Nowego Testamentu dzieli ludzi na grzeszników i na świętych. Kiedy grzesznik zamienia się w człowieka świętego w oczach Bożych?

 

W 1 Kor 6:9-11 czytamy:

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. 

 

Powtórzmy ostatnie zdanie. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Kiedy grzesznik zamienia się w człowieka świętego w oczach Bożych?

Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa i w zaufaniu powierza mu swoje życie, wtedy człowiek ten zostaje zamieniony mocą Bożą z człowieka grzesznika,

na człowieka świętego. Co wtedy dzieje się jeszcze? Po raz pierwszy w swoim życiu człowiek ten może nie grzeszyć. Poprzednio musiał grzeszyć, teraz może nie grzeszyć. Ta moc pochodzi od Boga.

Nie miałeś/łaś wpływu na to, że urodziłeś/łaś się grzesznikiem. W ten sposób, nie jesteś odpowiedzialnym za to, że urodziłeś się grzesznikiem.

Ale jesteś odpowiedzialnym za to czy umrzesz grzesznikiem. Chrystus kocha cię takim jakim jesteś, ale Chrystus tak bardzo cię kocha, iż nie chce abyś pozostał takim jakim jesteś/pozostała taką jaka jesteś.

 

Czytaj codziennie Pismo Święte. Poznaj dokładnie naukę Bożą, poznaj żywego Boga. Bo jest nauka religii i nauka Boża zbawienia darmo z łaski przez zasługi Jezusa Chrystusa. Wtedy nikt z ludzi nie oszuka cię, nie wprowadzi w błąd. Pamiętaj, chodzi o wielką stawkę, bo chodzi o twoje życie. Teraz i w wieczności.

Drukuj E-mail

Jeżeli Duch Boży przekonuje cię że dzisiaj jest ten dzień aby swoją osobę, Twoje dzisiaj, Twoje jutro i Twoją wieczność oddać w dobre ręce Jezusa Chrystusa, nie odkładaj, uczyń to teraz. Dzień dzisiejszy należy do Ciebie. Jutro nie należy do Ciebie, bo nie wiesz co będzie jutro. Uczyń to dzisiaj, uczyń to teraz.


Gdy to uczynisz, napisz do nas, abyśmy mieli wielki przywilej cieszyć się razem z Tobą. Napisane jest, że aniołowie cieszą się, gdy człowiek czyni ten tak ważny krok. Pragniemy cieszyć się z aniołami i razem z Tobą. Klik: Twoje jutro jest dzisiaj  lub skopiuj i wklej link jak niżej na biały pasek w górnej części Twojej przeglądarki i naciśnij klawisz Enter

www.wiaraiwolnosc.pl/czytelnia/czy-wiesz-na-pewno


Jeżeli uczyniłeś, uczyniłaś ten najważniejszy krok swojego życia, na pewno powstanie pytanie - co dalej? Tak, każdy w takiej sytuacji ma pytania, czasem dużo pytań. Mijają lata i nowo-narodzeni błądzą, tracąc swoje cenne dnie i lata. Jednym z najlepszych opracowań w odpowiedzi na tak ważne pytania na temat duchowego rozwoju i życia pełnego błogosławieństw jest książka na temat duchowego rozwoju. Możesz zamówić tę książkę - napisz, dostaniesz informacje jak otrzymać NAJLEPSZY przewodnik w tym temacie ...

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości.

Gdy chcesz powiększyć, pomniejszyć napisy, użyj (A+ lub A-) na górze, lub trzymając Ctrl, naciskaj (+ lub -) na górze swojej klawiatury

Miliony ludzi nadal szuka autentycznej, niezawodnej miłości. Mijają długie lata i nie znajdują jej. Jedną z tych szukających prawdziwej miłości była znana aktorka Elizabeth Taylor. Była bardzo bogata, piękna, miała ośmiu mężów i mimo to nie doświadczyła miłości, której poszukiwała.     Czy wiesz dlaczego? 

Czytając dalej, słuchając, na pewno znajdziesz odpowiedź. A wtedy nie popełnisz bolesnych błędów, które popełnili inni w swoich poszukiwaniach. Bo czym jest miłość? Tu zobacz! A Twoje zdrowie. Codziennie ktoś, gdzieś jest uzdrowiony - jak, dlaczego? Czytaj dalej ...!